Ấn phẩm

Home » Tin tức » CÁC ĐIỂM DU LỊCH SINH THÁI DỰA CỘNG ĐỒNG VÀO ĐẤT MŨI

CÁC ĐIỂM DU LỊCH SINH THÁI DỰA CỘNG ĐỒNG VÀO ĐẤT MŨI

Cùng với sự phát triển và “thay áo mới” của Đất Mũi Cà Mau kéo theo sự phát triển của hàng loạt các dịch vụ du lịch, đặc biệt là loại hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng ở xã Đất Mũi. Tại ấp Cồn Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển đã hình thành phát triển các hoạt động du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng ở các hộ như Tư Nhuần, Tư Ngãi, Năm Hướng, Ba Sú, Nguyễn Hùng, Dân Ba Khía. Các hoạt động du lịch ở đây chủ yếu phục vụ du khách theo hướng trải nghiệm, tìm hiểu đời sống dân dã của người dân vùng đất biển.

ipec.com.vn

RELATED POSTS