Dự án kêu gọi đầu tư

Home » Tin tức » Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất hóa chất, chế phẩm sinh học

Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất hóa chất, chế phẩm sinh học

– Tên dự án: Nhà máy sản xuất hóa chất, chế phẩm sinh học.
– Quy mô: 2 ha; Công suất: 10.000 tấn ản phẩm/năm.
– Hình thức đầu tư: 100% vốn của nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư tự huy động vốn.
– Vốn đầu tư: Theo đề xuất của nhà đầu tư.
– Địa điểm: Khu kinh tế Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

RELATED POSTS