Dự án kêu gọi đầu tư

Home » Tin tức » Dự án Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Khánh An

Dự án Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Khánh An

– Tên dự án: Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Khánh An
– Quy mô: 1,5 ha; Công suất: 2.000 m3/ngày đềm
– Hình thức đầu tư: 100% vốn của nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư tự huy động vốn
– Vốn đầu tư:  Theo dự án đề xuất của NĐT, nhưng không dưới 40 tỷ đồng
 – Địa điểm: Khu công nghiệp Khánh An, xã Khánh An, huyện U Minh.

RELATED POSTS