Dự án kêu gọi đầu tư

Home » Tin tức » DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI NĂM CĂN, HUYỆN NĂM CĂN

DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI NĂM CĂN, HUYỆN NĂM CĂN

Tên dự án: Dự án Khu đô thị mới Năm Căn, huyện Năm Căn

Mục tiêu dự án: Khu đô thị mới có đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh

Sự phù hợp với quy hoạch: Dự án đã có Danh mục DA thu hồi đất năm 2019; Quy hoạch chi tiết 1/500 và danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất

Hình thức đầu tư: Đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất

Quy mô dự án: Diện tích 17,16 ha

Vốn dự kiến: 563,29 tỷ

Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020

Địa điểm: Khóm 6, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn

Hiện trạng khu đất:

  • Đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng là: 11,36 ha.
  • Đất chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng là: 5,8 ha

RELATED POSTS