Dự án kêu gọi đầu tư

Home » Tin tức » DỰ ÁN KHU DÂN CƯ BỜ BẮC THỊ TRẤN SỐNG ĐỐC

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ BỜ BẮC THỊ TRẤN SỐNG ĐỐC

Tên dự án: Dự án khu dân cư bờ Bắc, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời

Mục tiêu dự án: Khu đô thị mới có đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh

Sự phù hợp với quy hoạch: Dự án đã có Danh mục DA thu hồi đất năm 2019; Quy hoạch chi tiết 1/500

Hình thức đầu tư: Đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất

Quy mô dự án: Diện tích 39,3 ha

Vốn dự kiến: theo đề xuất của nhà đầu tư

Tiến độ thực hiện dự án: năm 2020

Địa điểm: Khóm 7, 8, 9 thị trấn Sông Đốc

Hiện trạng khu đất: Đất chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng

RELATED POSTS