Dự án kêu gọi đầu tư

Home » Tin tức » DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở KHU DÂN CƯ KÊNH XÁNG BỜ TÂY SÔNG CÁI TÀU

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở KHU DÂN CƯ KÊNH XÁNG BỜ TÂY SÔNG CÁI TÀU

Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư kênh xáng bờ Tây sông Cái Tàu

Mục tiêu dự án: Khu đô thị mới có đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh

Hình thức đầu tư: Đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất

Quy mô dự án: Diện tích 12,48 ha

Vốn dự kiến: 333 tỷ

Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020

Địa điểm: Khóm 3, thị trấn U Minh

Hiện trạng khu đất:

  • Đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng là: 11,7585 ha.
  • Đất chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng là: 0,7115 ha

RELATED POSTS