Dự án kêu gọi đầu tư

Home » Tin tức » Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến các sản phẩm từ chuối xuất khẩu

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến các sản phẩm từ chuối xuất khẩu

– Tên dự án:  Nhà máy chế biến các sản phẩm từ chuối xuất khẩu
– Quy mô: 2,7 ha
– Hình thức đầu tư: 100% vốn của nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư tự huy động vốn
– Vốn đầu tư: Theo dự án đề xuất của nhà đầu tư.
– Địa điểm:  Xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

RELATED POSTS