Dự án kêu gọi đầu tư

Home » Tin tức » Dự án đầu tư Nhà máy chế biến thủy sản công nghệ cao

Dự án đầu tư Nhà máy chế biến thủy sản công nghệ cao

– Tên dự án: Nhà máy chế biến thủy sản công nghệ cao.
– Quy mô: 6 ha
– Hình thức đầu tư: 100% vốn của nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư tự huy động vố
– Vốn đầu tư: Theo dự án đề xuất của nhà đàu tư
– Địa điểm: Xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

RELATED POSTS