Dự án kêu gọi đầu tư

Home » Tin tức » Dự án đầu tư Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc và nuôi trồng thủy sản

Dự án đầu tư Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc và nuôi trồng thủy sản

– Tên dự án: Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc và nuôi trồng thủy sản 
– Quy mô: 2 ha; công suất 20.000 tấn sản phẩm/năm. 
– Hình thức đầu tư: 100% vốn của nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư tự huy động vốn 
– Vốn đầu tư: Theo dự án đề xuất của nhà đầu tư 
– Địa điểm: Khu kinh tế Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

RELATED POSTS