Dự án kêu gọi đầu tư

Home » Tin tức » DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU DỊCH VỤ – DÂN CƯ NĂM CĂN

DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU DỊCH VỤ – DÂN CƯ NĂM CĂN

Tên dự án: Dự án đầu tư Khu dịch vụ – dân cư Năm Căn, Khu kinh tế Năm Căn

Mục tiêu dự án: Khu đô thị mới có đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và khu dịch vụ đô thị khu công nghiệp (Khu phi thuế quan)

Hình thức đầu tư: Đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất

Quy mô dự án: 62,67 ha

Hiện trạng khu đất: Chưa giải phóng mặt bằng

RELATED POSTS