Khởi Nghiệp

Home » Tin tức » Đồng hành với doanh nghiệp và phát huy tinh thần khởi nghiệp

Đồng hành với doanh nghiệp và phát huy tinh thần khởi nghiệp

Liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng hoa kiểng trên địa bàn TP.Sa Đéc

Tình hình đầu tư và hoạt động sản xuất trong các khu công nghiệp của TP.Sa Đéc khá ổn định, diện tích đất các dự án được lấp đầy trong các khu công nghiệp chiếm trên 95%. Khu Công nghiệp Sa Đéc hiện có 30 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với 43 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, trong đó có 24 doanh nghiệp đang hoạt động, 6 doanh nghiệp đang triển khai dự án, góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động trong và ngoài địa phương.

TP.Sa Đéc cũng dành quỹ đất đầu tư xây dựng khu hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp với diện tích 6.470m2 tại xã Tân Quy Tây. Hiện đã bố trí cho 5 cơ sở và 1 văn phòng vườn ươm vào Làng Khởi nghiệp hoạt động. Để khuyến khích, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong Nhân dân, doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ mô hình khởi nghiệp từ các sản phẩm như: nước mắm cá linh, siro hoa hồng, bánh từ bột… bước đầu hoạt động có hiệu quả. Đồng thời tập trung củng cố, thành lập 8 Hội quán với 294 thành viên, 4 Hợp tác xã nông nghiệp với 531 thành viên, 37 Tổ hợp tác với 846 thành viên nhằm hỗ trợ liên kết sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của các thành viên.

RELATED POSTS