Ấn phẩm

Home » Tin tức » ĐÌNH TÂN HƯNG

ĐÌNH TÂN HƯNG

Đối với người dân Cà Mau, Đình Tân Hưng không chỉ là một trung tâm tín ngưỡng trong vùng mà còn lưu dấu nhiều sự kiện lịch sử có tiếng vang, đáng ghi nhớ của tỉnh Cà Mau. Năm 1930, lá cờ Đảng được những người yêu nước tại Cà Mau treo lên ngọn cây dương trước Đình, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần chống Pháp của nhân dân. Đình cũng là nơi được chọn làm trụ sở đóng quân của Bộ chỉ huy mặt trận Tân Hưng nổi tiếng ngay những ngày đầu Pháp tái chiếm Nam bộ (1946), suốt ba tháng trời cầm chân thành công bước tiến của giặc, tạo thuận lợi cho lực lượng cách mạng non trẻ củng cố lực lượng, xây dựng căn cứ cách mạng.

ipec.com.vn

RELATED POSTS