Thông tin cần biết

Home » Tin tức » Điều kiện nhận hỗ trợ lao động tự do mất việc làm tại Cà Mau

Điều kiện nhận hỗ trợ lao động tự do mất việc làm tại Cà Mau

Ông Nguyễn Văn Thừa quê quán tỉnh Cà Mau, bán hàng rong tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Do giãn cách xã hội, ông bị mất việc làm từ ngày 1/7/2021. Theo Nghị quyết số 68/NQ-CP thì ông được hỗ trợ 1.500.000 đồng, nhưng đến nay ông vẫn chưa được nhận. Ông đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét.

hỗ trợ lao động tự do mất việc (Ảnh Minh Họa).

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau trả lời như sau:

Ghi nhận thông tin trực tiếp qua điện thoại ông Thừa cung cấp (ngày 30/12/2021) được biết, ông làm nghề bán bánh bao tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang từ năm 2019, đến tháng 7/2021 bị ngừng việc, giảm thu nhập do TP. Phú Quốc thực hiện giãn cách xã hội.

Đến 27/10/2021, sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, ông về cư ngụ tại Phường 6, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Đầu tháng 11/2021, ông có liên hệ đến khóm nơi cư trú hỏi về chính sách hỗ trợ nhưng không đủ điều kiện hỗ trợ, với lý do như sau:

Căn cứ Điều 1 Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 9/8/2021 của UBND tỉnh quy định đối tượng, mức chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo quy định tại Điểm 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ; đối tượng, mức chi hỗ trợ đối với người dân gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau có thời gian ngừng việc từ 15 ngày trở lên.

Tuy nhiên, thời gian ông Thừa bán hàng rong, bị ngừng việc, mất thu nhập do giãn cách xã hội tại địa bàn TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Do đó, ông không thuộc đối tượng áp dụng, điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn theo Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 9/8/2021 và Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 4/9/2021 của UBND tỉnh Cà Mau.

Để được hưởng chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đề nghị ông liên hệ với chính quyền cơ sở của TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nơi ông bị mất việc làm) để được xem xét hỗ trợ.

Theo baochinhphu.vn thực hiện

RELATED POSTS