Thông tin du lịch

Home » Tin tức » Địa chỉ Cần Biết Du lịch tại Cà Mau

Địa chỉ Cần Biết Du lịch tại Cà Mau

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: 65 Phan Ngọc Hiển, P. 6, TP. Cà Mau

Điện thoại: 0290 3831 777

2. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: 28 Phan Ngọc Hiển, P. 2, TP.Cà Mau

Điện thoại: 0290 3540 4570290 3540458

3. Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: 1B, An Dương Vương, P. 7, TP. Cà Mau

Điện thoại:  0290 3817 057

4. Công an tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: 47 Bùi Thị Trường, Khóm 3, P. 5, TP. Cà Mau

Điện thoại: 0290 3806 112

5. Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: 16 Hải Thượng Lãn Ông, P. 6, TP. Cà Mau

Điện thoại: 0290 3838 839

6. Bưu Điện tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: 03 Lưu Tấn Tài, P. 5, TP. Cà Mau

Điện thoại:  0290 3551 777

RELATED POSTS