Ấn phẩm

Home » Tin tức » Khu Căn cứ Tỉnh Ủy XẺO ĐƯỚC

Khu Căn cứ Tỉnh Ủy XẺO ĐƯỚC

Khu di tích có diện tích 3,1 ha với quần thể kiến trúc gồm Tượng đài, phòng trưng bày hình ảnh, hiện vật ghi nhận, đánh dấu chặng đường kháng chiến chống Mỹ đầy gian khó của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau. Nơi đây là cơ quan đầu não của phong trào cách mạng tại vùng nông thôn Cà Mau giai đoạn 1960 -1975.

ipec.com.vn

RELATED POSTS