Dự án kêu gọi đầu tư

Home » Tin tức » ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NIÊN

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NIÊN

Tên dự án: Đầu tư xây dựng trung tâm hoạt động thanh thiếu niên

Mục tiêu dự án: Phát triển kinh tế – xã hội; Đầu tư xây dựng trung tâm vui chơi, giải trí, phục vụ các hoạt động của thanh thiếu niên trên địa bàn huyện.

Sự phù hợp với quy hoạch:

  • Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của huyện/thành phố Cà Mau: Phù hợp (Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của UBND tỉnh Cà Mau, về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Trần Văn Thời đến năm 2020).
  • Quy hoạch sử dụng đất: Phù hợp quy hoạch sử dụng đất của huyện. – Quy hoạch xây dựng: Phù hợp (Quyết định số 3942/QĐ-UBND ngày 27/11/2012 của UBND huyện).

Hình thức đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Quy mô dự án: Theo đề xuất dự án.

Vốn dự kiến: 30 tỷ đồng

Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020

Địa điểm: Thửa đất 4, 5, 7, 8,…18, 20, 21, 23, 24, tờ bản đồ số 35; đất tại khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời.

Diện tích đất, mặt nước dự kiến sử dụng : 0,93 ha

Hiện trạng khu đất: Đất sạch, do UBND thị trấn Trần Văn Thời quản lý.

RELATED POSTS