Dự án kêu gọi đầu tư

Home » Tin tức » ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGHĨA TRANG NHÂN DÂN HUYỆN TRẦN VĂN THỜI

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGHĨA TRANG NHÂN DÂN HUYỆN TRẦN VĂN THỜI

Tên dự án: Đầu tư xây dựng Nghĩa trang nhân dân huyện Trần Văn Thời

Mục tiêu dự án: Phát triển kinh tế – xã hội; Đầu tư nghĩa trang nhân dân đạt chuẩn, phục vụ cho đô thị Sông Đốc và khu vực lân cận trên địa bàn huyện.

Sự phù hợp với quy hoạch:

  • Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của huyện/thành phố Cà Mau: Phù hợp (Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của UBND tỉnh Cà Mau, về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Trần Văn Thời đến năm 2020).
  • Quy hoạch sử dụng đất: Có thể điều chỉnh bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất chung của huyện.
  • Quy hoạch phát triển ngành: Có thể điều chỉnh bổ sung vào quy hoạch chung xây dựng xã Phong Điền.

Hình thức đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Quy mô dự án: Theo đề xuất dự án.

Vốn đầu tư dự kiến: 85 tỷ đồng.

Địa điểm thực hiện dự án: Ấp Vàm Xáng, ấp Thị Kẹo, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời.

Hiện trạng khu đất:

  • Hiện thuộc quản lý của đơn vị nào: Đất do người dân quản lý.
  • Đất ở nông thôn, đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản.
  • Chưa được giải phóng mặt bằng.

RELATED POSTS