Dự án kêu gọi đầu tư

Home » Tin tức » ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ KHÓM 7, THỊ TRẤN SÔNG ĐỐC

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ KHÓM 7, THỊ TRẤN SÔNG ĐỐC

Tên dự án: Đầu tư xây dựng khu thương mại – dịch vụ khóm 7, thị trấn Sông Đốc

Mục tiêu dự án: Phát triển kinh tế – xã hội.

Sự phù hợp với quy hoạch:

  • Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của huyện/thành phố Cà Mau: Phù hợp (Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của UBND tỉnh Cà Mau, về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Trần Văn Thời đến năm 2020).
  • Quy hoạch sử dụng đất: Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất của thị trấn Sông Đốc theo Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 05/3/2014; có thể bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất chung của huyện Trần Văn Thời.
  • Quy hoạch xây dựng: Phù hợp (Quyết định số 5904/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND huyện).

Hình thức đầu tư: Lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ

Quy mô dự án: Theo đề xuất dự án.

Vốn dự kiến: 115 tỷ đồng

Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020

Địa điểm: Thửa đất 3, 4, tờ bản đồ số 11, đất tại khóm 7, thị trấn Sông Đốc

Diện tích đất, mặt nước dự kiến sử dụng: 3,0 ha

Hiện trạng khu đất: Đất do UBND thị trấn Sông Đốc quản lý một phần, một phần người dân quản lý.

RELATED POSTS