Dự án kêu gọi đầu tư

Home » Tin tức » ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU DỊCH VỤ – THƯƠNG MẠI

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU DỊCH VỤ – THƯƠNG MẠI

Tên dự án: Đầu tư xây dựng khu dịch vụ – thương mại đầu Kênh Cơi 5, ấp Cơi 5A, xã Khánh Bình Tây

Mục tiêu dự án: Phát triển kinh tế – xã hội.

Sự phù hợp với quy hoạch:

  • Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của huyện/thành phố Cà Mau: Phù hợp (Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của UBND tỉnh Cà Mau, về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Trần Văn Thời đến năm 2020).
  • Quy hoạch sử dụng đất: Có thể điều chỉnh bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất chung của huyện Trần Văn Thời.
  • Quy hoạch phát triển ngành: Phù hợp (Quyết định số 7382/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND huyện).

Hình thức đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Quy mô dự án: Theo đề xuất dự án.

Vốn dự kiến: 15tỷ đồng

Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020

Địa điểm: Khoảng 73 thửa đất, tờ bản đồ số 65, đất tại khóm 5, thị trấn Sông Đốc

Diện tích đất, mặt nước dự kiến sử dụng: 0,42 ha

Hiện trạng khu đất:

  • Hiện thuộc quản lý của đơn vị nào: Đất do do người dân quản lý, sử dụng.
  • Đất ở nông thôn, đất trồng cây lâu năm, đất trồng lúa.
  • Chưa được giải phóng mặt bằng.

RELATED POSTS