Dự án kêu gọi đầu tư

Home » Tin tức » ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỂM DU LỊCH KHU DI TÍCH BÁC BA PHI

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỂM DU LỊCH KHU DI TÍCH BÁC BA PHI

Tên dự án: Đầu Tư Xây Dựng Điểm Du Lịch Khu Di Tích Bác Ba Phi, Xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời

Mục tiêu dự án: Phát triển kinh tế – xã hội.

Sự phù hợp với quy hoạch:

  • Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của huyện/thành phố Cà Mau: Phù hợp (Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của UBND tỉnh Cà Mau, về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Trần Văn Thời đến năm 2020).
  • Quy hoạch sử dụng đất: Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất của xã Khánh Hải theo Quyết định số1494/QĐ-UBNDngày 08/8/2013; có thể bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất chung của huyện.
  • Quy hoạch xây dựng: Phù hợp (Quyết định số 6336/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND huyện).

Hình thức đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Quy mô dự án: Công trình cấp 3.

Vốn dự kiến: 45 tỷ đồng

Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020

Địa điểm: 71 thửa đất tờ bản đồ số 7, 8, tại ấp Lung Tràm, xã Khánh Hải, Trần Văn Thời

Diện tích đất, mặt nước dự kiến sử dụng: 6,8 ha

Hiện trạng khu đất:

  • Hiện thuộc quản lý của đơn vị nào: Đất sạch (dân hiến) 0.3ha do UBND xã Khánh Hải quản lý, đất của hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng là 6,5ha.
  • Đất ở nông thôn, đất trồng cây lâu năm, đất trồng lúa.
  • Chưa giải phóng mặt bằng

RELATED POSTS