danh mục

Home » Tin tức » ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHỢ NHỎ, KHÓM 7, THỊ TRẤN SÔNG ĐỐC

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHỢ NHỎ, KHÓM 7, THỊ TRẤN SÔNG ĐỐC

Tên dự án: Đầu tư xây dựng Chợ Nhỏ, khóm 7, thị trấn Sông Đốc

Mục tiêu dự án: Phát triển kinh tế – xã hội.

Sự phù hợp với quy hoạch:

  • Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của huyện/thành phố Cà Mau: Phù hợp (Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của UBND tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Trần Văn Thời đến năm 2020).
  • Quy hoạch sử dụng đất: Có thể điều chỉnh bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất chung của huyện.
  • Quy hoạch xây dựng: Phù hợp (Quyết định số 4731/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND huyện).

Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp.

Quy mô dự án: 1,51 ha

Vốn dự kiến: 50 tỷ đồng

Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020

Địa điểm: Khoảng 60 thửa đất, tờ bản đồ số 39, đất tại khóm 7, thị trấn Sông Đốc

Diện tích đất, mặt nước dự kiến sử dụng: Tổng 1,51ha, trong đó: Diện tích đất 1,1ha, mặt nước dự kiến sử dụng 0,41ha.

Hiện trạng khu đất:

  • Phần diện tích đất sạch do nhà nước quản lý: 8.111m2; Phần diện tích đất do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng (có chồng lấn với phần diện tích đất do Nhà nước đang quản lý): 3.309m2
  • Đất ở và đất trồng cây lâu năm, một phần đất chợ.
  • Chưa giải phóng mặt bằng.

RELATED POSTS