Dự án kêu gọi đầu tư

Home » Tin tức » ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẾN XE SÔNG ĐỐC

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẾN XE SÔNG ĐỐC

Tên dự án: Đầu tư xây dựng Bến xe Sông Đốc

Mục tiêu dự án: Phát triển kinh tế – xã hội.

Sự phù hợp với quy hoạch :

Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của UBND tỉnh Cà Mau, về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Trần Văn Thời đến năm 2020.

Quy hoạch sử dụng đất: Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất của thị trấn Sông Đốc theo Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 05/3/2014; có thể bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất chung của huyện.

Quy hoạch phát triển ngành: Phù hợp (Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 17/3/2011 của UBND huyện).

Hình thức đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Quy mô dự án:

  • Quy mô xây dựng (dự kiến): Bến xe loại 3.
  • Sản phẩm dịch vụ cung cấp: Theo quy định.

Vốn dự kiến: 25 tỷ đồng

Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020

Địa điểm: Thửa đất 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 40, 41, 44, 48, 77, 94, 95, 102, 108, 109 đất thuộc khóm 10, thị trấn Sông Đốc.

Diện tích đất, mặt nước dự kiến sử dụng : 2,4 ha

Hiện trạng khu đất:

Đất Nông trường Quốc doanh Sông Đốc hợp đồng giao khoán cho dân, người dân đang quản lý, sử dụng.

Đất nuôi trồng thủy sản.

Chưa giải phóng mặt bằng

RELATED POSTS