Ưu đãi đầu tư

Home » Tin tức » Đầu tư tại địa bàn thành phố Cà Mau

Đầu tư tại địa bàn thành phố Cà Mau

Các dự án đầu tư vào địa bàn thành phố Cà Mau được áp dụng hưởng các chính sách ưu đãi tại địa bàn “ưu đãi đầu tư”. Cụ thể như sau:

1- Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:

a) Được miễn toàn bộ tiền thuê đất đối với các dự án xây dựng các dự án xây nhà chung cư cho công nhân các khu công nghiệp; các dự án xây dựng các công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hoá) thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao, khoa học công nghệ;

b) Được miễn tiền thuê đất, mặt nước trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Kể từ khi xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động:

Được miễn tiền thuê đất, mặt nước tối đa không quá 15 năm đối với các dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP và các dự án khác thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được ban hành kèm theo nghị định 108/2008/NĐ-CP.

Được miễn tiền thuê đất, mặt nước tối đa không quá 11 năm đối với các dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP và các dự án khác thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư được ban hành kèm theo nghị định 108/2008/NĐ-CP.

Được miễn tiền thuê đất, mặt nước tối đa không quá 7 năm đối với các dự án khác.

2- Miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án xây dựng nhà chung cư cao tầng cho công nhân khu công nghiệp, dự án xây dựng các công trình công cộng có mục đích kinh doanh thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao (xã hội hóa).

Giảm 70% tiền sử dụng đất đối với các dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư nếu được Nhà nước giao đất theo nghị định 210/2013/NĐ-CP.

Giảm 50% tiền sử dụng đất đối với các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp khuyến khích đầu tư theo nghị định 210/2013/NĐ-CP và các dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được ban hành kèm theo Nghị định 108/2008/NĐ-CP.

Giảm 30% tiền sử dụng đất đối với các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Giảm 20% tiền sử dụng đất đối với các dự án khác.

3-Thuế suất và miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

3.1 Thuế suất:

a) Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với phần thu nhập của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường (gọi chung là lĩnh vực xã hội hoá); thu nhập của doanh nghiệp từ trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, nuôi trồng nông lâm thủy sản; sản xuất, nhân tạo và lai giống cây trồng vật nuôi; đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch, thủy sản và thực phẩm.

b) Thuế suất 10% trong thời hạn tối đa không quá 15 năm kể từ khi dự án đầu tư mới của doanh nghiệp có doanh thu (riêng đối với doanh nghiệp công nghệ cao được tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ cao), thuộc lĩnh vực:

Công nghệ cao theo quy định của pháp luật; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước theo quy định của pháp luật; Sản xuất sản phẩm phần mềm; sản xuất vật liệu composit, các vật liệu xây dựng nhẹ; sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; phát triển công nghệ sinh học; bảo vệ môi trường;…;

Lĩnh vực sản xuất (trừ dự án sản xuất có mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thị đặc biệt, khai thác khoáng sản) đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

Dự án có quy mô vốn đầu tư sáu nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá ba năm kể từ ngày được cấp chứng nhận đầu tư và có doanh thu đạt 10.000 tỷ/năm sau ba năm kể từ khi có doanh thu;

Dự án có quy mô vốn đầu tư sáu nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá ba năm kể từ ngày được cấp chứng nhận đầu tư và sử dụng trên 3.000 lao động.

c) Thuế suất 20% trong thời gian tối đa không quá 10 năm đối với các doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực khác. Thời gian giảm thuế được tính từ khi dự án đầu tư mới có doanh thu.

3.2- Miễn giảm thuế:

a) Được miễn thuế thu nhập tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường (gọi chung là lĩnh vực xã hội hoá).

b) Được miễn thuế thu nhập tối đa không quá 2 năm và giảm 50% thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực khác kể từ năm đầu tiên dự án đầu tư mới có thu nhập chịu thuế. Trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

4- Tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu

Các dự án đầu tư sẽ được xem xét vay cho vay vốn tín dụng đầu tư, hỗ trợ sau đầu tư và vay vốn tín dụng xuất khẩu.

5- Miễn thuế nhập khẩu

Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa, phương tiện, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định; nguyên liệu vật tư trong nước chưa sản xuất được; máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc…theo quy định của Chính phủ.

Giống cây trồng, vật nuôi được phép nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp.
Một số máy móc, thiết bị, vật tư đặc biệt khác theo quy định của Chính phủ.

Cam kết của địa phương:

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư tìm hiểu và đầu tư vào tỉnh Cà Mau.

Tỉnh chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng, chuẩn bị tốt mặt bằng để các nhà đầu tư có điều kiện triển khai nhanh dự án. Đồng thời, xem xét hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, hệ thống điện đến hàng rào khu công nghiệp, dự án..

Trong quá trình hoạt động, các cơ quan chức năng địa phương sẵn sàng tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mà phân loại, xử lý hoặc kịp thời báo cáo UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Lãnh đạo tỉnh định kỳ tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, nhà đầu tư để hỗ trợ giải quyết những khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

RELATED POSTS