Ưu đãi đầu tư

Home » Tin tức » Đầu tư tại địa bàn các huyện trong tỉnh Cà Mau

Đầu tư tại địa bàn các huyện trong tỉnh Cà Mau

Các dự án đầu tư vào các huyện của tỉnh Cà Mau điều được áp dụng hưởng các chính sách ưu đãi tại địa bàn “đặc biệt ưu đãi đầu tư”. Cụ thể, chính sách ưu đãi về thuê đất và thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

1- Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

a) Được miễn toàn bộ tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với những dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư; các dự án xây nhà chung cư cho công nhân các khu công nghiệp; các dự án xây dựng các công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hoá) thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao, khoa học – công nghệ; đối với các dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP.

b) Được miễn tiền thuê đất, mặt nước trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Kể từ khi xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động:

Được miễn tiền thuê đất, mặt nước 15 năm đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Được miễn tiền thuê đất, mặt nước 11 năm đối với các dự án khác.

2- Miễn, giảm tiền sử dụng đất

Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án xây dựng nhà chung cư cao tầng cho công nhân khu công nghiệp; dự án xây dựng các công trình công cộng có mục đích kinh doanh thuộc lĩnh vực giáo dục; y tế; văn hóa; thể dục, thể thao (xã hội hóa).

Đối với lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi nếu được nhà nước giao đất thì được miễn tiền sử dụng đối với dự án đầu tư.

Miễn tiền sử dụng đất đối với các dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Giảm 50% tiền sử dụng đất đối với các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư, các dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư nếu được nhà nước giao đất theo nghị định 210/2013/NĐ-CP.

Giảm 30% tiền sử dụng đất đối với các dự án khác.

3- Thuế suất áp dụng và chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

a) Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với phần thu nhập của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường (gọi chung là lĩnh vực xã hội hoá); thu nhập của doanh nghiệp từ trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, nuôi trồng nông lâm thủy sản; sản xuất, nhân tạo và lai giống cây trồng vật nuôi; đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch,bảo quản nông, thủy sản và thực phẩm.

b) Áp dụng mức thuế suất 10% tối đa không quá 15 năm tính từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ thực hiện dự án đầu tư mới trong các lĩnh vực khác.

c) Được miễn thuế thu nhập tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ thực hiện dự án đầu tư mới trong tất cả các lĩnh vực. Trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

4- Hỗ trợ, ưu đãi tín dụng

Các dự án đầu tư sẽ được xem xét cho vay vốn tín dụng đầu tư, hỗ trợ sau đầu tư và vay vốn tín dụng xuất khẩu.

5- Chính sách ưu đãi về thuế xuất, nhập khẩu

Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa, phương tiện, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định; nguyên liệu vật tư trong nước chưa sản xuất được; máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc…theo quy định của Chính phủ.
Giống cây trồng, vật nuôi được phép nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp.
Một số máy móc, thiết bị, vật tư đặc biệt khác theo quy định của Chính phủ.

Cam kết của địa phương

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư tìm hiểu và đầu tư vào tỉnh Cà Mau.

Tỉnh chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng, chuẩn bị tốt mặt bằng để các nhà đầu tư có điều kiện triển khai nhanh dự án. Đồng thời, xem xét hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, hệ thống điện đến hàng rào khu công nghiệp, dự án..

Trong quá trình hoạt động, các cơ quan chức năng địa phương sẵn sàng tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mà phân loại, xử lý hoặc kịp thời báo cáo UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Lãnh đạo tỉnh định kỳ tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, nhà đầu tư để hỗ trợ giải quyết những khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

RELATED POSTS