Tiếp cận thông tin

Home » Tin tức » DANH SÁCH THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI CÁC NƯỚC 2021

DANH SÁCH THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI CÁC NƯỚC 2021

I. Khối thị trường Châu Á- Thái Bình Dương

1. THƯƠNG VỤ ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI PHI-LÍP-PIN (KIÊM NHIỆM CỘNG HÒA PA-LAU)

Địa chỉ: 670 Pablo Ocampo Str, Malate District, Manila, Philippines

Điện thoại: (632) 404 3659

Fax: (632) 404 3661

Email:ph@moit.gov.vn

Tham tán Thương mại Nguyễn Kim Phượng

Điện thoại: 64480337756421425558

Email: nz@moit.gov.vn; phuongnk@moit.gov.vn; phuongnknz@yahoo.com

2. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI CAM-PU-CHIA

Địa chỉ: 67 Samdech Pan (ex. 214) Strees Phnom Penh, Cambodia

Điện thoại: (+855) 12 831 922

Fax: (+855) 23 217 886

Email:kh@moit.gov.vn

Tham tán Thương mại Lê Biên Cương

Điện thoại: 855977831922

Email: Cuonglb@moit.gov.vn; kh@moit.gov.vn

3. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC

Địa chỉ: 6th Fl., Golden Bridge Bldg., No.222 Chungjeongno 3-ga, Seodaemun-gu, Seoul, 120-708, REPUBLIC OF KOREA

Điện thoại: (0082-2) 364-3661~2 / 362-2013

Fax: (0082-2) 364-3664

Email:kr@moit.gov.vn

Website:http://vietnamexport.com/thuong-vu/tv124.html

Bí thư thứ nhất phụ trách Thương vụ Phạm Khắc Tuyên

Điện thoại: 8202364366128201048226658

Email: kr@moit.gov.vn

Tùy viên thương mại Ngô Quang Huy

Điện thoại: 8223643662

Email: huyngoquang@moit.gov.vn

4. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI HỒNG KÔNG (KIÊM NHIỆM MA CAO)

Địa chỉ: 17/F, Golden Star Building, No. 20-24 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

Điện thoại: +852 2865 3218

Fax: +852 2865 3808

Email:hk@moit.gov.vn

Trưởng Cơ quan Thương vụ Vũ Thị Thuý

Điện thoại: 85295597362

Email: hk@moit.gov.vn; thuyvt@moit.gov.vn

Tùy viên thương mại Nguyễn Ngọc Hùng

Điện thoại: 85225270495

Email: hungnh@moit.gov.vn

Tùy viên thương mại Phạm Chí Cường

Điện thoại: 85225270495

Email: cuongpc@moit.gov.vn

5. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI IN-ĐÔ-NÊ-XI-A (KIÊM NHIỆM TI-MO LÉT – XTÊ, PA-PUA NIU GHI-NÊ)

Địa chỉ: 1st Floor, Wahid 27 Building, Jl. KH. Wahid Hasyim No.27, RT.16/RW.6, Kb. Sirih, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340, Indonesia.

Điện thoại: +62 21 3190 4344

Fax: +62 21 3100 359

Email:id@moit.gov.vn

Bí thư thứ Nhất – Phụ trách Thương vụ Trương Xuân Trung

Điện thoại: 6221319043446281317381100

Email: id@moit.gov.vn ; trungtx@moit.gov.vn

6. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI LÀO

Địa chỉ: 76 Sisangvone Road, Vientiane Lao P.D.R

Điện thoại: +856 21451990

Fax: +856 21454743

Email:la@moit.gov.vn

Tham tán Thương mại Lê Thị Phương Hoa

Điện thoại: 8562095626868

Email: hoaLTP@moit.gov.vn; la@moit.gov.vn

Tùy viên thương mại Hồ Đức Dũng

Điện thoại: 8562098682222

Email: dunghd@moit.gov.vn; La@moit.gov.vn

7. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI MA-LAY-XI-A

Địa chỉ: No 4 Persiaran Stonor 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

Điện thoại: 603 2141 4692; 603 2141 5134

Fax: 603 2141 4696

Email:my@moit.gov.vn

Tham tán Thương mại Phạm Quốc Anh

Điện thoại: 6032141469260173710659

Email: my@moit.gov.vn; anhpq@moit.gov.vn

8. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI THÁI LAN

Địa chỉ: 83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok10330

Điện thoại: (662)650-845425

Fax: (662)225-26950

Email:th@moit.gov.vn

Tham tán Thương mại Trần Thị Thanh Mỹ

Điện thoại: 66022513352118

Email: th@moit.gov.vn; mytt@moit.gov.vn

9. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI MI-AN-MA

Địa chỉ: 9A Pyi Htaung Su Lan (Union Lane), Sayar San Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar

Điện thoại: +95-1-551817

Fax: + 95 18550220

Email:mm@moit.gov.vn

– Trưởng Thương vụ Nguyễn Đương Kiên

Điện thoại: 84961861698

Email: mm@moit.gov.vn; kienngd@moit.gov.vn

II. Khối Thị trường Châu Âu

1. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI ANH (KIÊM NHIỆM AI-LEN)

Địa chỉ: F 23, Bullingham Mansions Pitt Street

Điện thoại: +44 207 207 9825

Fax: (+44) 20 3524 1732

Email:uk@moit.gov.vn

Tham tán Công sứ Nguyễn Cảnh Cường

Điện thoại: 4407585848890

Email: uk@moit.gov.vn; cuongnc@moit.gov.vn

Tùy viên thương mại Hoàng Lê Hằng

Điện thoại: 4402072250610

Email: hanghl@moit.gov.vn

2. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI NGA (KIÊM NHIỆM A-DÉC-BAI-GIAN, TUỐC-MÊ-NÍT-XTAN)

Địa chỉ: UI, Pervaya – Tverskaya Yamskaya 30, Moscow 125047, Russia

Điện thoại: +7 (499) 250 24 22; +7(499) 251 44 51; +7(499) 250 08 48

Fax: +7(499) 250 05 34

Email:ru@moit.gov.vn

Tham tán Thương mại Dương Hoàng Minh

Điện thoại: 79663748568

Email: minhdh@moit.gov.vn; minhdh@yandex.ru

Tùy viên thương mại Lã Mạnh Thắng

Điện thoại: 79629919192

Email: thanglm@moit.gov.vn; lamanhthang@yandex.ru

– CHI NHÁNH THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI VIỄN ĐÔNG

Địa chỉ: 690078, Office 408 Building 01, Komsomolskaya street, Vladivostok city, Russia

Điện thoại: +7 423 270 2593

Fax: +7 423 226 1496

Email:viendong@moit.gov.vn, viettradevl@mail.ru

Lãnh sự Thương mại, Trưởng Chi nhánh Thương vụ Việt Nam Nguyễn Hồng Thành

Điện thoại: 7423270259379244238999

Email: viendong@moit.gov.vn, thanhnho@moit.gov.vn nguyenhongthanh888@gmail.com

3. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI U-CRAI-NA (KIÊM NHIỆM MÔN-ĐÔ-VA, ÁC-MÊ-NI-A)

Địa chỉ: 18 Instituskaya street., 01103 Kiev, Ucraina

Điện thoại: +380 44 253 02 53

Fax: +380 44 253 02 53

Email:ua@moit.gov.vn

Website:ua@moit.gov.vn

Tham tán Hoàng Đình Chại

Điện thoại: 38093889899

Email: ua@moit.gov.vn

4. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI THỤY SỸ (KIÊM NHIỆM LÍT-TEN-XƠ-TÊN)

Địa chỉ: Stadtbachstrasse 42, CH-3012 Bern, Switzerland

Điện thoại: +41 31 304 27 66

Fax: (+41) 31 301 4681

Email:ch@moit.gov.vn

Tham tán Thương mại Nguyễn Đức Thương

Điện thoại: 4131304276641779801366

Email: thuongnd@moit.gov.vn

5. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI THỤY ĐIỂN (KIÊM NHIỆM ĐAN MẠCH, PHẦN LAN, AI-XƠ-LEN, NA UY, LÁT-VI-A)

Địa chỉ: Upplandsgatan 38, 113 28 Stockholm

Điện thoại: +46 8 322 666

Fax: (+46) 8 321 580

Email:se@moit.gov.vn

Tham tán Thương mại Nguyễn Thị Hoàng Thúy

Điện thoại: 46832266646708836886

Email: se@moit.gov.vn; ThuyNH@moit.gov.vn

Tùy viên thương mại Chu Thị Hoa

Điện thoại: 46728880668

Email: hoact@moit.gov.vn

6. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI TÂY BAN NHA (KIÊM NHIỆM BỒ ĐÀO NHA)

Địa chỉ: Paseo de la Castellana, 166, Esc 2, 2do, Izq, 28046, Madrid, Spain

Điện thoại: (+34) 91 345 05 19

Fax: (+34) 91 345 04 96

Email:espa@moit.gov.vn

Tham tán thương mại Vũ Chiến Thắng

Điện thoại: 34633703216

Email: espa@moit.gov.vn; thangvc@moit.gov.vn

Tùy viên thương mại Nguyễn Hoàng Hiệp

Điện thoại: 34633664516

Email: hiepnh@moit.gov.vn

7. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI SÉC (KIÊM NHIỆM XLÔ-VA-KI-A)

Địa chỉ: Rasinovo Nabrezi 38, 128 00 Praha 2, Czech Republic

Điện thoại: +420 773 635 829

Fax: +420 224 942 132

Email:cz@moit.gov.vn

Tham tán Thương mại Nguyễn Thị Hồng Thủy

Điện thoại: 420773635829

Email: cz@moit.gov.vn

8. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI RU-MA-NI (KIÊM NHIỆM XÉC-BI-A, MÔN-TÊ-NÊ-GRÔ, AN-BA-NI)

Địa chỉ: Strada General Alexandru Cernat nr.3A, Sector 1, Bucuresti – Romania

Điện thoại: +40 31 100 7613

Email:ro@moit.gov.vn

Tham tán Thương mại Phạm Thị Thu Hà

Điện thoại: 40733494875

Email: ro@moit.gov.vn; hapth@moit.gov.vn

9. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI PHÁP (KIÊM NHIỆM BỒ ĐÀO NHA, MÔ-NA-CÔ, AN-ĐÔ-RA, CỘNG HÒA TRUNG PHI)

Địa chỉ: 44, Avenue de Madrid, 92 200 Neuilly sur Seine, France

Điện thoại: (+33) 1 46 24 85 77

Fax: (+33) 1 46 24 12 58

Email:fr@moit.gov.vn

Tham tán Thương mại Vũ Anh Sơn

Điện thoại: 33766440205

Email: sonva@moit.gov.vn; fr@moit.gov.vn

Tùy viên thương mại Đỗ Hữu Hưng

Điện thoại: 33646776246

Email: hungdh@moit.gov.vn

10. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI I-TA-LI-A (KIÊM NHIỆM HY LẠP, MAN-TA, SÍP, SAN-MA-RI-NÔ)

Địa chỉ: Via Po 22, 00198 Roma, Italia

Điện thoại: (+39) 06 841 3913

Fax: (+39) 06 841 4072

Email:it@moit.gov.vn

Tham tán Thương mại Nguyễn Đức Thanh

Điện thoại: 39068413913393470981570

Email: it@moit.gov.vn, thanhnguyen@moit.gov.vn

Tùy viên thương mại Phạm Thị Phương

Điện thoại: 393895804436

Email: phuongpth@moit.gov.vn

11. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI ÁO (KIÊM NHIỆM XLÔ-VEN-NI-A)

Địa chỉ: Gregor Mendel Strasse 52, 1190 Vienna, Austria

Điện thoại: +43 1 367 1759

Fax: +43 1 367 1759

Email:at@moit.gov.vn; trade@vietnamembassy.at

Bí thư thứ ba, phụ trách Thương vụ Trần Việt Phương

Điện thoại: 4369912088444

Email: at@moit.gov.vn; phuongtvi@moit.gov.vn

12. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI HUNG-GA-RI (KIÊM NHIỆM CRÔ-A-TI-A, BÔ-XNI-A HÉC-DÊ-GÔ-VI-NA)

Địa chỉ: H-1147 Budapest, Miskolci utca 89

Điện thoại: + 36 30 2245968; + 36 1 261 6361

Fax: (+36) 1 222 7039

Email:hu@moit.gov.vn

Tham tán Thương mại Phạm Văn Công

Điện thoại: 361261636136302245968

Email: hu@moit.gov.vn, congvto@gmail.com

13. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI HÀ LAN

Địa chỉ: 261 Laan Van New Oost-Indie, 2593 BR, The Hague, The Netherlands

Điện thoại: (+31) 70 381 5594

Fax: (+31) 70 381 4205

Email:nl@moit.gov.vn; vntrade@xs4all.nl

Tham tán Thương mại Võ Thị Ngọc Diệp

Điện thoại: 3170381559431638898579

Email: diepvomoit@gmail.com; diepvtn@moit.gov.vn

14. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI ĐỨC

Địa chỉ: Oranien str.164, 10969 Berlin, Bundesrepublik Deutschland

Điện thoại: +49 30 229 8198; +49 30 229 2374
+49 15206024567

Fax: (+49) 30 229 1812

Email:de@moit.gov.vn

Tham tán Thương mại Bùi Vương Anh

Điện thoại: 4915206024567

Email: AnhBV@moit.gov.vn; de@moit.gov.vn

Tùy viên thương mại Nguyễn Thanh Tùng

Điện thoại: 4917641668782

Email: tungnt@moit.gov.vn

15. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI CỘNG HOÀ BÊ-LA-RÚT

Địa chỉ: CH Belarus,220030, Minsk, Krasnoarmeyskaja str., 22a / 67

Điện thoại: +375 17 2260647

Fax: (+375) 172 260647

Email:by@moit.gov.vn

Tham tán Thương mại Nguyễn Tiến Phượng

Điện thoại: 375333838889

Email: by@moit.gov.vn

16. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI BUN-GA-RI (KIÊM NHIỆM MA-XÊ-ĐÔ-NI-A)

Địa chỉ: 1, Jetvarka Str., 1113 Sofia Bulgaria

Điện thoại: (00 3592) 9633.173

Fax: (00 3592) 9635.053

Email:bg@moit.gov.vn

Bí thư thứ Nhất, Phụ trách Thương vụ Phạm Tuấn Huy

Điện thoại: 35929632609102

Email: bg@moit.gov.vn / huypt@moit.gov.vn

17. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI BỈ VÀ EU (KIÊM NHIỆM LÚC-XĂM-BUA, ỦY BAN CHÂU ÂU)

Địa chỉ: Avenue de Foestraets 16,1180 Uccle – Brussels, Belgium

Điện thoại: +32 23 11 89 76; +32 470 49 8333

Fax: (+32)2 347 0335

Email:quantn@moit.gov.vn, be@moit.gov.vn

Tham tán Thương mại Trần Ngọc Quân

Điện thoại: 32470498333

Email: QuanTN@moit.gov.vn; be@moit.gov.vn

18. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI BA LAN (KIÊM NHIỆM LÍT-VA, E-XTÔ-NI-A)

Địa chỉ: Ul. Łucka 20, m. 87, 00-845, Warszawa

Điện thoại: +48 22 114 71 31

Fax: (48) 22 121 5267

Email:pl@moit.gov.vn

Tham tán Thương mại Nguyễn Thành Hải

Điện thoại: 48606513153

Email: pl@moit.gov.vn

Tùy viên thương mại Ngô Quang Hưng

Điện thoại: 48728559568

Email: hungngq@moit.gov.vn

19. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI U-DƠ-BÊ-KI-XTAN (KIÊM NHIỆM TÁT-GI-KI-XTAN, CƯ-RƠ-GƯ-XTAN)

Địa chỉ: 100, Rashidov str., Tashkent City, 700084 Uzbekistan

Điện thoại: 998-71-1205011

Fax: 998-71-1206265

Email:uz@moit.gov.vn

Bí thư thứ nhất phụ trách thương mại Nguyễn Tiến Đức

Điện thoại: 998711205011998909050792

Email: uz@moit.gov.vn, ducnt@moit.gov.vn

III. Khối Thị trường Châu Mỹ

1. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI ÁC-HEN-TI-NA (KIÊM NHIỆM U-RU-GUAY, PA-RA-GUAY)

Địa chỉ: Manuel Ugarte 3792, C.P, Buenos Aires, Argentina

Điện thoại: +54 11 4706 1992

Fax: +54 11 4706 1992

Email:argentina@moit.gov.vn; ar.vietrade@gmail.com

Bí thư thứ ba, phụ trách Thương vụ Phạm Hồng Trang

Điện thoại: 541147061992549113609256184902093399

Email: argentina@moit.gov.vn; ar.vietrade@gmail.com, trangphh309@gmail.com

Trưởng Thương vụ Ngô Mạnh Khôi

Điện thoại: +34 913 50 53 68

Email: khoinm@moit.gov.vn

Tùy viên thương mại Nguyễn Thị Thanh Vân

Điện thoại: 541147799673

Email: thanhvan_art2004@yahoo.com

2. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI VÊ-NÊ-ZU-Ê-LA (KIÊM NHIỆM CÔ-LÔM-BI-A, GRÊ-NA-ĐA, BÁC-BA-ĐỐT, XANH VIN-XEN VÀ GREE-NA-DIN)

Địa chỉ: Edificio “Parque Jahn”, Apto. 3 C, Av. Alfredo Jahn entre 3ra.y 4ta.transversal, Urb.: Los Palos Grandes, Chacao, Caracas

Điện thoại: (58) (212) 284 0679

Fax: +58.212.2647324

Email:phongkt@moit.gov.vn; ktphong172@gmail.com

3. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI BRA-XIN (KIÊM NHIỆM BÔ-LI-VI-A, GUY-A-NA, PÊ-RU, XU-RI-NAM)

Địa chỉ: Rua Paulo Orozimbo, 675-Conj. 91;92 CEP: 015-35001- Bairro da Aclimação; São Paulo – SP – Brasil

Điện thoại: (+55) 11 32766776

Fax: (+55)11 2537 8040

Email:Br@moit.gov.vn; ecoviet@terra.com.br

Website:http://www.ecoviet.com.br

Bí thư Thứ Nhất, Phụ trách Thương vụ Ngô Xuân Tỵ

Điện thoại: 84937357008

Email: tynx@moit.gov.vn; ngoxuanty@yahoo.com

Tùy viên thương mại Hoàng Thị Yến

Điện thoại: 551198935201684977748952

Email: yenht@moit.gov.vn; yenthuongvu@gmail.com

4. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI CA-NA-ĐA

Địa chỉ: 161 Sherwood Drive, Ottawa, Ontario, K1Y 3V5, Canada

Điện thoại: (613)715 9683/9640

Fax: (613)715 9482

Email:ca@moit.gov.vn; vinatrade@rogers.com

Tham tán Thương mại Đỗ Thị Thu Hương

Điện thoại: 1613715968316137128866

Email: ca@moit.gov.vn; huongdt@moit.gov.vn; vinatrade@rogers.com

5. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI CHI LÊ (KIÊM NHIỆM Ê-CU-A-ĐO)

Địa chỉ: Av. Eliodoro Yañez # 2887, Providencia, Santiago, Chile

Điện thoại: (+56-2) 2232-1135; (+56-2) 2232-1394

Fax: (+56-2) 2334-1159

Email:vantvar@gmail.com ; vantd@moit.gov.vn

Website:http://www.vietradeinchile.gov.vn

Phụ trách Thương vụ Sải Thị Thu Thủy

Điện thoại: 5622321135562232139456989201942

Email: cl@moit.gov.vn, thuystt@moit.gov.vn, thuthuymoit@gmail.com

6. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI CU BA (KIÊM NHIỆM HAI-I-TI, ĐÔ-MI-NI-CA-NA, NI-CA-RA-GOA, GIA-MAI-CA, XANH KÍT-XƠ VÀ NE-VI-XƠ, AN-TI-GOA VÀ BA-BU-DA)

Địa chỉ: Calle 16, No.514 e/.5ta y 7ma, Miramar, La Habana, Cuba

Điện thoại: (+53) 7 2041525, 2069745

Fax: (+53) 7 204-5333

Email:cu@moit.gov.vn; dovietphuong1981bct@yahoo.com

Trưởng Thương vụ Khổng Thanh Phong

Điện thoại: 537204152553521768865352176886

Email: cu@moit.gov.vn phongkt@moit.gov.vn; ktphong172@gmail.com

Tùy viên Thương mại, Phụ trách Thương vụ Ngô Đức Thuận

Điện thoại: 525552540024525569019504

Email: mx@moit.gov.vn, vietrade.mexico@gmail.com

Tùy viên Thương mại, Phụ trách Thương vụ Nguyễn Thị Trang

Điện thoại: 53721445525352176886

Email: cu@moit.gov.vn trangngt@moit.gov.vn; trangpatricia@gmail.com

7. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

Địa chỉ: 1730 M Street, N.W., Suite 501 Washington, D.C., 20036 USA

Điện thoại: (202) 463-9425, 463-9426, 463-9428, 463-9419

Fax: (202) 463-9439

Email:vinatrade@vietnam-ustrade.org

Website:http://www.vietnam-ustrade.org

Tham tán Công sứ, Thương mại Bùi Huy Sơn

Điện thoại: 1202463942584912497247

Email: us@moit.gov.vn, sonbh@moit.gov.vn

Tùy viên Thái Vân Trường

Điện thoại: 20246394192028189216

Email: truongthai@vietnam-ustrade.org

Bí thư thứ nhất Trần Ngọc Diệp

Điện thoại: 0243934762080

Email: dieptn@vietrade.gov.vn

7.1. CHI NHÁNH THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI HOUSTON

Địa chỉ: 5251 Westheimer, Suite 1100, Houston, Texas 77056, USA

Điện thoại: 713-850-1233

Fax: 713-871-0312

Email:houston@moit.gov.vn

Trưởng chi nhánh Trương Thuỳ Linh

Điện thoại: 17138085536

Email: Houston@moit.gov.vn; linhtt@moit.gov.vn

Trưởng Chi nhánh Thương vụ Nguyễn Mạnh Quyền

Điện thoại: 4131301833441775116698

Email: ch@moit.gov.vn, quyennm@moit.gov.vn

7.2. CHI NHÁNH THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI SAN FRANCISCO

Địa chỉ: 474 35th Avenue San Francisco, CA 94 121

Điện thoại: +1 (415) 990 2636

Fax: +1 (415) 751 1751

Email:sanfrancisco@moit.gov.vn

Trưởng Chi nhánh Thương vụ Trần Minh Thắng

Điện thoại: 4155096724

Email: sanfrancisco@moit.gov.vn, thangtm@vietrade.gov.vn, thangtm@gmail.com

7.3 TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TẠI NEW YORK

Add: 580 5th Ave, Suite 425, New York, NY 10036, USA

Tel: + 1 212 868 2686/212 868 2688

Email: hungnman@moit.gov.vn | hungmot8688@gmail.com

8. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI MÊ-XI-CÔ (KIÊM NHIỆM GOA-TÊ-MA-LA, ÔN-ĐU-RÁT, EN-XAN-VA-ĐO, BÊ-LI-GIÊ)

Địa chỉ: Sudermann # 408, Col. Polanco, Del. Miguel Hidalgo C.P.11560, México D.F.

Điện thoại: (+52-55) 5254 0024

Fax: (+52-55) 5254 0023

Email:mx@moit.gov.vn; vietrade.mexico@gmail.com

Tham tán Thương mại Lưu Vạn Khang

Điện thoại: 525552540024525512002825

Email: mx@moit.gov.vn, vietrade.mexico@gmail.com

9. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI PA-NA-MA (KIÊM NHIỆM CỐT-XTA-RI-CA, ĐÔ-MI-NI-CA)

Địa chỉ: St. George Bank, esquina 50 y 53 este, piso2, Ciudad de Panama, Panama

Điện thoại: +507 2642551

Email:pa@moit.gov.vn

IV. Khối thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á

1. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI AI CẬP (KIÊM NHIỆM XU-ĐĂNG, NAM XU-ĐĂNG, PA-LÉT-TIN, Ê-RI-TƠ-RÊ, LI BĂNG)

Địa chỉ: Ground floor, 23 Mohamed El Ghazali, Dokki, Giza, Egypt

Điện thoại: +202 33366598

Fax: +202 37485721

Email:eg@moit.gov.vn

Bí thư thứ nhất, Trưởng Thương vụ Nguyễn Duy Hưng

Điện thoại: 20233366598201221248986

Email: HungNGD@moit.gov.vn

2. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI ẤN ĐỘ (KIÊM NHIỆM NÊ PAN, BU-TAN)

Địa chỉ: B-5/123, Safdarjung Enclave, New Delhi, India. Pin code 110029.

Điện thoại: +91 2617 5953

Fax: +91 2617 5954.

Email:in@moit.gov.vn

Bí thư thứ Nhất – Phụ trách Thương vụ Bùi Trung Thướng

Điện thoại: 9126175953918826491826

Email: in@moit.gov.vn/ buitrungthuong@gmail.com

Bí thư thứ 2 Nguyễn Trần Ngọc

Điện thoại: 911126195986

Email: ngocntr@moit.gov.vn

3. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI AN-GIÊ-RI (KIÊM NHIỆM MA-LI, XÊ-NÊ-GAN, NI-GIÊ, GĂM-BI-A, TUY-NI-DI)

Địa chỉ: Villa 30, boulevard du 11 Decembre 1960, El Biar, Val d’Hydra, Alger, Algeria

Điện thoại: +21321946070/ +213559 50 26 58

Fax: (+213) 21 60 11 81

Email:dz@moit.gov.vn; nhuanhd@moit.gov.vn

Tham tán Thương mại Hoàng Đức Nhuận

Điện thoại: 213559502658

Email: dz@moit.gov.vn; nhuanhd@moit.gov.vn

4. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI A-RẬP XÊ-ÚT (KIÊM NHIỆM GIÓC-ĐA-NI, Y-Ê-MEN, BA-RANH)

Địa chỉ: Villa 23, Al-Dhiyafah Street, Al-Nuzha District, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; P.O.Box 7822 Riyadh 14211-2518

Điện thoại: +966 1456 9756

Fax: + 966 1454 8844

Email:Hainq@moit.gov.vn

Bí thư thứ nhất, phụ trách Thương vụ Trần Trọng Kim

Điện thoại: 2348104420900

Email: hoangkimcdtp@gmail.com

5. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC A-RẬP THỐNG NHẤT (UAE) (KIÊM NHIỆM Ô-MAN)

Địa chỉ: No. 404, Al Ain Center (Computer Plaza), Al Mankhool Road, Bur Dubai, Dubai, UAE P.O.Box: 72342, Dubai, UAE

Điện thoại: (+971) 4359 7350

Fax: (+971) 4359 7351

Email:ae@moit.gov.vn; vntrade@emirates.net.ae

Bí thư thứ Nhất – Phụ trách Thương vụ Lê Phương

Điện thoại: 97143597350971505528365

Email: PhuongL@moit.gov.vn; ae@moit.gov.vn; vntrade@emirates.net.ae

6. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI CÔ-OÉT (KIÊM NHIỆM Ô-MAN, CA-TA)

Địa chỉ: Block 10, Street 19, Villa 96, Jabriya, Kuwait

Điện thoại: +965 25351593

Fax: + 965 25351592

Email:kw@moit.gov.vn; lebangoc11@yahoo.com

Bí thư thứ Hai – Phụ trách Thương vụ Trần Trung Hiếu

Điện thoại: 965253114509652535159396599809655

Email: kw@moit.gov.vn; hieutnt@moit.gov.vn

7. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI I-RAN (KIÊM NHIỆM XY-RI, I-RẮC)

Địa chỉ: Căn hộ số 6, Tòa nhà số 5, ngõ Serifian, Phố Servati, Farmaniyeh, Tehran, Iran

Điện thoại: +982122290133

Fax: +982122290133

Email:ir@moit.gov.vn; lebangoc11@yahoo.com

Tham tán Thương mại Lê Bá Ngọc

Điện thoại: 982122290133989334247668

Email: lebangoc11@yahoo.com; ir@moit.gov.vn

8. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI I-XRA-EN

Địa chỉ: Apartment No.3, 10th Floor, Building YOO2, No.19 Nissim Aloni Street, Tel Aviv, Israel

Điện thoại: +972 542912951 / +972 775329524

Fax: +972 774325346

Email:hoalethai@yahoo.com; il@moit.gov.vn

Tham tán Thương mại Lê Thái Hòa

Điện thoại: 84917744493

Email: hoalethai@yahoo.com

9. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI MA-RỐC (KIÊM NHIỆM GHI-NÊ, BÊ NANH, CỐT-ĐI-VOA, BUỐC-KI-NA-PHA XÔ)

Địa chỉ: 240 Boulevard Zerktouni, 5è étage, Casablanca – Maroc

Điện thoại: (+212) 5 22 47 37 23

Fax: (+212) 5 22 27 07 24

Email:ma@moit.gov.vn

Tham tán Thương mại Đỗ Việt Phương

Điện thoại: 212522473723

Email: ma@moit.gov.vn; dovietphuong1981bct@yahoo.com

10. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI NAM PHI (KIÊM NHIỆM NAM-MI-BI-A, DIM-BA-BU-Ê, BỐT-XOA-NA, VƯƠNG QUỐC LÊ-XÔ-THÔ, VƯƠNG QUỐC XOA-DI-LEN, MÔ-DĂM-BÍC)

Địa chỉ: 198 Silver Oak Ave, Waterkloof, Pretoria, South Africa

Điện thoại: (+27) 12 346 8083

Fax: (+27) 12 346 8507

Email:za@moit.gov.vn

Bí thư thứ Nhất, Phụ trách Thương vụ Phạm Thanh Hải

Điện thoại: 270123468083

Email: za@moit.gov.vn

Tùy viên Thương mại Lê Thu Quỳnh

Điện thoại: 270123468083

Email: lethuquynh1410@gmail.com

11. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI NI-GIÊ-RI-A (KIÊM NHIỆM GHANA, CAMEROON, TOGO, CHAD, SIERRA LEONE & LIBERIA)

Địa chỉ: Số nhà 21, Khu The Address Home#1, Đại lộ Castlerock,
Quận Lekki, C.P. 106104, Thành phố Lagos, Nigeria

Điện thoại: + 234 803 474 4486; + 234 701 8310933

Email:ng@moit.gov.vn; VietradeNigeria@gmail.com

Website:http://vietnamexport.com/thuong-vu/tv88.html

Tham tán Thương mại Hoàng Tuấn Việt

Điện thoại: 2348034744486

Email: viethoangtuan@gmail.com

12. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI PA-KÍT-XTAN (KIÊM NHIỆM ÁP-GA-NÍT-XTAN)

Địa chỉ: Plot No.7-B/II, 11th South Street, Phase-II (Ext.). Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan

Điện thoại: 392 21 3580 5193

Fax: 392 21 3580 5194

Email:pk@moit.gov.vn

Tham tán Thương mại Nguyễn Hồng Tiến

Điện thoại: 922135805193923327968832

Email: pk@moit.gov.vn

13. THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI THỔ NHĨ KỲ

Địa chỉ: Hattat Halim Sok., No. 6, Daire 3, Gayrettepe, Besiktas, Istanbul Turkey

Điện thoại: (+90) 212 267 3668

Fax: (+90) 212 267 4988

Email:tr@moit.gov.vn

Tham tán Thương mại Lê Phú Cường

Điện thoại: 905396253775

Email: cuonglp@moit.gov.vn; lpcuong@gmail.com

iPEC

RELATED POSTS