Thông báo

Home » Tin tức » DANH SÁCH CÁC NHÀ KHÁCH, KHÁCH SẠN, NHÀ NGHỈ THỰC HIỆN CÁCH LY TẬP TRUNG TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

DANH SÁCH CÁC NHÀ KHÁCH, KHÁCH SẠN, NHÀ NGHỈ THỰC HIỆN CÁCH LY TẬP TRUNG TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND-Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau- Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau thông báo về việc bố trí các nhà khách, khách sạn, nhà nghỉ thực hiện cách ly tập trung trong phòng, chống dịch COVID-19 (Danh sách tại đây).

Đối với các nhà khách, khách sạn, nhà nghỉ hỗ trợ cách ly tập trung trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 thì Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y Tế, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan bố trí bộ máy quản lí, vận hành phù hợp, hiệu quả và đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của ngành y tế.

iPEC

RELATED POSTS