Câu lạc bộ Khởi nghiệp tỉnh Cà Mau

Câu lạc bộ Khởi nghiệp tỉnh Cà Mau là tổ chức xã hội của các cá nhân, tổ chức có cùng đam mê khởi nghiệp hiện đang cư trú, sinh sống và hoạt động trên địa bàn tỉnh Cà Mau tự nguyện thành lập, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của câu lạc bộ.

Sơ đồ tổ chức

Ban Chấp hành Câu lạc bộ Khởi nghiệp tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2023 – 2026