Thông báo

Home » Tin tức » Công văn về việc tham gia đăng ký chủ trì nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022

Công văn về việc tham gia đăng ký chủ trì nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022

Ngày 11/8/2021, Cục sở hữu trí tuệ có Công văn số 7706/SHTT-NĐHT về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nâng cao nhận thức, tập huấn đào tạo thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022

Với nhiệm vụ “Nâng cao nhận thức về bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ cho các chủ thể sản xuất và kinh doanh sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp của khu vực Tây Nam Bộ”.

Phương thức thực hiện, yêu cầu về chuyên môn, thành phần hồ sơ, phương thức nộp hồ sơ, thời hạn nhận hồ sơ, thực hiện theo Công văn số 7706/SHTT-NĐHT ngày 11/8/2021 của Cục Sở hữu trí tuệ gửi kèm.

Nay Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau triển khai đến các tổ chức, cá nhân có chức năng, nhiệm vụ, năng lực và nhu cầu tham gia để biết và đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022 do trung ương quản lý nêu trên.

Link toàn bộ công văn: https://drive.google.com/file/d/1ddRuHJPpYsw5wEyWgitMJ6MBEjsBnqR-/view?usp=sharing

Link Công văn của Cục Sở hữu trí tuệ: https://drive.google.com/file/d/1fsVGz0EBzsXudRV23tKMRnnoKNbaZc4Y/view?usp=sharing

iPEC

RELATED POSTS