Thông báo

Home » Tin tức » CÔNG VĂN HỎA TỐC VỀ VIỆC TẠM HOÃN HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN KẾT NỐI TIÊU THỤ SẢN PHẨM CÀ MAU NĂM 2021

CÔNG VĂN HỎA TỐC VỀ VIỆC TẠM HOÃN HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN KẾT NỐI TIÊU THỤ SẢN PHẨM CÀ MAU NĂM 2021

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của tỉnh trong công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác tiêu thụ sản phẩm, UBND tỉnh Cà Mau dự kiến tổ chưcs và đã mời các đơn vị tham dự Hội nghị trực tuyến kết nối tiêu thụ sản phẩm Cà Mau năm 2021.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp, tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Được sự trao đổi, thống nhất của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã quyết định tạm hoãn tổ chức Hội nghị trực tuyến nêu trên. Tỉnh Cà Mau sẽ sắp xếp, chuẩn bị chu đáo và tổ chức lại sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Rất mong các đơn vị thông cảm và chia sẻ với địa phương.

Link Công văn (có mộc đỏ): https://drive.google.com/file/d/1XgXzIdxMUJ-rveLnAqFGUxwz3XbvYGWp/view?usp=sharing

iPEC

RELATED POSTS