Thông báo

Home » Tin tức » CÔNG VĂN CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈNH GIẢN CÁCH XÃ HỘI TRONG DỊP LỄ SẮP TỚI

CÔNG VĂN CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈNH GIẢN CÁCH XÃ HỘI TRONG DỊP LỄ SẮP TỚI

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên toàn quốc. Để tránh người dân ra đường ngay dịp lễ lớn sắp tới (Quốc khánh 2 tháng 9).

Ngày 31 tháng 8 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện số 1108/CĐ-TTg về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ sắp tới.

Và để thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ thì UBND tỉnh Cà Mau đã ra Công văn số 5006/UBND-KGVX về việc triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ ngày 31 tháng 8 năm 2021.

Nội dung Công văn của UBND có nêu rõ ” Tăng cường thực hiện nghiêm túc, triệt để việc giản cách xã hội trên tinh thần ai ở đâu ở đó“. Tuyệt đối không để xảy ra việc tụ tập đông người, không để tình trạng người dân ra đường gia tăng trong dịp lễ.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Trong nội dung Công văn thì Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiệm nội dung Công văn.

Link Công văn: https://drive.google.com/file/d/1e32WbHGlnA1XmIos5bfQNnZ6Qd1mox-f/view?usp=sharing

iPEC

RELATED POSTS