Khởi Nghiệp

Home » Tin tức » Công bố bản đồ đầu tiên về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Công bố bản đồ đầu tiên về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Theo thông tin từ Văn phòng Đề án 844, Bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam với vai trò trung tâm của startup, bao gồm các thành phần được lựa chọn dựa trên một số tiêu chí.

Văn phòng Đề án 844 (ISEV) mới công bố bản đồ đầu tiên về các thành phần trong Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2021, tập hợp hàng trăm tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp đang tham gia xây dựng hệ sinh thái trong nước từ khu vực công, tư và hợp tác nước ngoài.

Theo thông tin từ Văn phòng Đề án 844, Bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam với vai trò trung tâm của startup, bao gồm các thành phần được lựa chọn dựa trên một số tiêu chí như có nhiều đóng góp cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hoạt động tích cực và phối hợp với Đề án 844 trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; đảm bảo đa dạng ngành nghề, lĩnh vực.Trung tâm bản đồ là khu vực Startup bao gồm 30 doanh nghiệp tiêu biểu đã có nhiều bước tiến đáng kể trong thời gian qua. Các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp được chia làm 5 nhóm: (i) Nguồn vốn, (ii) Hỗ trợ khởi nghiệp, (iii) Cung cấp dịch vụ, (iv) Mạng lưới, và (v) Nguồn nhân lực tài năng.Bên cạnh đó, bản đồ cũng được kỳ vọng giúp đối tác, đơn vị quốc tế nắm bắt được các đơn vị nổi bật trong hệ sinh thái hiện tại, qua đó được kỳ vọng giảm bớt khó khăn trong việc tìm kiếm đầu mối liên lạc tại Việt Nam.Dựa vào bản đồ này, người đọc sẽ có hình dung sơ bộ về vị trí và vai trò của các tổ chức đang hoạt động trong hệ sinh thái, để từ đó tìm kiếm các quan hệ đối tác thích hợp.Đại diện Văn phòng Đề án 844 cho biết, bản đồ sẽ được liên tục cập nhật để phản ánh sự phát triển và lớn mạnh của hệ sinh thái quốc gia trong những năm tiếp theo.

doanhnghiephoinhap

Link bài viết: https://khoinghiep.org.vn/cong-bo-ban-do-dau-tien-ve-he-sinh-thai-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-quoc-gia-21687.html?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

RELATED POSTS