Đào tạo

Home » Đào tạo
HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI – DU LỊCH QUỐC TẾ VIỆT TRUNG 2023
Thời gian:
-
Hình thức: Quảng Nam
HỘI CHỢ QUỐC TẾ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM VIỆT NAM (VIETNAM FOODEXPO 2023)
Thời gian:
22/11/2023
22/11/2023 - 25/11/2023
Hình thức: Thành phố Hồ Chí Minh
HỘI CHỢ ĐẶC SẢN VÙNG MIỀN TẠI HÀ NỘI VÀ HỘI NGHỊ KẾT NỐI CUNG CẦU GIỮA HÀ NỘI VỚI CÁC TỈNH, THÀNH
Thời gian:
-
Hình thức: Thành phố Hà Nội
CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI GIAO THƯƠNG VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU VÀ TỔ CHỨC XTTM TẠI TP.HCM NĂM 2023
Thời gian:
-
Hình thức: Thành phố Hồ Chí Minh