Cơ hội đầu tư

Home » Tin tức » Chương trình Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư trong nước tỉnh Cà Mau năm 2019

Chương trình Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư trong nước tỉnh Cà Mau năm 2019

Ngày 01/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 545/QĐ-UBND ban hành Chương trình Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư trong nước tỉnh Cà Mau năm 2019.

RELATED POSTS