Thông báo

Home » Tin tức » Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững năm 2020

Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững năm 2020

http://vbcsd.vn/ – Program on Benchmarking and Announcing Sustainable Companies in Vietnam 2020

Qua 4 năm triển khai, Chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (“Chương trình”) đã thu hút được đông đảo doanh nghiệp (khoảng 1500 doanh nghiệp) hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau trên toàn quốc nộp hồ sơ tham gia. Việc được bình chọn trong danh sách “Doanh nghiệp bền vững” hàng năm của Chương trình chính là một danh hiệu đáng tự hào, là sự ghi nhận của Chính phủ, các Bộ, ban ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, xã hội về các hoạt động của những doanh nghiệp tiên phong có những đóng góp xuất sắc vào sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, danh hiệu này cũng mở ra cho các doanh nghiệp cơ hội nâng cao uy tín, thương hiệu, thu hút nguồn nhân lực, cơ hội kinh doanh mới thông qua việc gia tăng lòng tin của các đối tác, nhà đầu tư và cổ đông, góp phần vào việc phát triển kinh doanh theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận định Bộ chỉ số CSI là chỉ tiêu bổ sung hoàn hảo vào Bộ chỉ tiêu Phát triển doanh nghiệp mà Chính phủ công bố hàng năm vào ngày 13/10. Bên cạnh đó, Bộ chỉ số và Chương trình cũng được đưa vào nội dung Nghị quyết 19 (năm 2018) về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

Năm 2020, VCCI tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (MOLISA), Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL) tổ chức “Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2020”.

I. Mục tiêu của chương trình

• Vinh danh và khen thưởng các doanh nghiệp phát triển bền vững;
• Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và lợi ích của phát triển bền vững doanh nghiệp, của cộng đồng cũng như của xã hội;
• Thúc đẩy kinh doanh theo hướng phát triển bền vững;
• Tăng cường trao đổi và hợp tác về phát triển bền vững giữa các bên có liên quan tại Việt Nam bao gồm cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức xã hội dân sự;
• Hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam học hỏi kinh nghiệm thông qua các thực tiễn tốt trên thế giới về phát triển bền vững và hội nhập kinh tế;
• Thúc đẩy nhân rộng áp dụng Bộ chỉ số CSI trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

II. Quy chế xét duyệt Chương trình

Mời Quý vị tải file Quy chế: Bản Tiếng Việt

Hướng dẫn tham gia

Quý vị vui lòng tải file Hướng dẫn tham gia Chương trình

Quy trình tham gia:

Thư mời tham dự

Quý vị vui lòng tải file Thư mời tham dự theo đường dẫn dưới đây:

Tải về: Thư mời tham dự

Bộ chỉ số Doanh nghiệp Bền vững – Tiêu chí đánh giá doanh nghiệp

Quý vị vui lòng tải file Bộ chỉ số Doanh nghiệp Bền vững – Tiêu chí đánh giá theo đường dẫn dưới đây:

Tải về: Bản tiếng Việt

Đơn đăng ký tham gia

Quý vị vui lòng tải file Đơn đăng ký tham dự theo đường dẫn dưới đây:

Tải về: Đơn đăng ký tham dự

Khai hồ sơ online

Mời Quý vị vào Khai hồ sơ online

Nộp hồ sơ bản cứng

Quý vị vui lòng tải file Hướng dẫn gửi hồ sơ bản cứng theo đường dẫn dưới đây:

Tải về: Bản tiếng Việt

RELATED POSTS