Trong khuôn khổ chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức chuỗi sự kiện Xúc tiến thương mại năm 2020 tại tỉnh Cà Mau.

Các hoạt động trong chuỗi sự kiện Xúc tiến thương mại năm 2020 nhằm tăng cường kết nối giao thương, xúc tiến mời gọi đầu tư giữa các tỉnh, thành phía Nam với các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức các hoạt động như sau:

Ngày 03 tháng 12 năm 2020

Tập huấn chương trình cấp Quốc gia về XTTM cho các địa phương, hiệp hội ngành hàng phía Nam (8:00 - 11:30)

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 1, Tầng trệt Tòa nhà UBND tỉnh Cà Mau

ĐC: 91-93 Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Thời gian: Từ 8:00 – 11:30

 

Đơn vị chủ trì: Cục Xúc tiến thương mại

Thành phần: Cục Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương và Trung tâm xúc tiến thương mại, Hiệp hội ngành hàng thuộc 20 tỉnh thành phía Nam

Nội dung:

Cung cấp thông tin, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho các đơn vị chủ trì các tỉnh thành phía Nam (Trung tâm Xúc tiến thương mại các tỉnh) trong việc xây dựng, thực hiện và thanh quyết toán các đề án thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại cấp quốc gia.

Hội nghị giao ban công tác xúc tiến thương mại phía Nam năm 2020 (13:00 - 17:00)

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 1, Tầng trệt Tòa nhà UBND tỉnh Cà Mau

ĐC: 91-93 Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Thời gian: Từ 13:30 – 17:00

 

Đơn vị chủ trì: Cục Xúc tiến thương mại

Thành phần: Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Cục Xúc tiến thương mại, các đơn vị thuộc Cục Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương và Trung tâm xúc tiến thương mại thuộc 20 tỉnh thành phía Nam và một số doanh nghiệp của tỉnh Cà Mau

Nội dung:

Tổng kết công tác xúc tiến thương mại phía Nam năm 2020

Ngày 04 tháng 12 năm 2020

Hội nghị kết nối các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam với tỉnh Cà Mau (8:00 - 11:30)

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 1, Tầng trệt Tòa nhà UBND tỉnh Cà Mau

ĐC: 91-93 Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Thời gian: Từ 8:00 – 11:30

 

Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Thành phần: Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Cục Xúc tiến thương mại, các Đại sứ, Tổng lãnh sự và các cơ quan ngoại giao, thương mại các nước tại Việt Nam, các Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến thương mại phía Nam; các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; Hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Cà Mau và các doanh nghiệp và Hợp tác xã tiêu biểu tỉnh Cà Mau

Nội dung:

Giới thiệu tiềm năng đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh Cà Mau, kết nối xúc tiến thương mại và đầu tư với các tỉnh thành phía Nam, các cơ quan ngoại giao, thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Hội nghị Kết nối giao thương tại Việt Nam giữa các nhà cung cấp nông, thủy sản với các doanh nghiệp xuất khẩu và Tổ chức xúc tiến thương mại các tỉnh thành phía Nam năm 2020 - (1,5 ngày bắt đầu từ Chiều ngày 04/12 (Hội nghị chính) vào lúc 13:00 - 17:00 đến hết ngày 05/12)

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 1, Tầng trệt Tòa nhà UBND tỉnh Cà Mau

ĐC: 91-93 Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Thời gian: Chiều ngày 04/12 từ 13:30 – 17:00 và Ngày 05/12/2020

 

Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Xúc tiến thương mại; Sở Công Thương tỉnh Cà Mau, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp).

Thành phần:Đại diện một số cơ quan ngoại giao, thương mại các nước tại Việt Nam; đại diện các Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến thương mại phía Nam; đại diện các Thương vụ Việt Nam tại các nước như: Đức, Úc, Canada, Trung Quốc, Hàn Quốc; các nhà nhập khẩu ngoài nước và các doanh nghiệp xuất khẩu tiêu biểu của phía Nam…; Sở Công Thương tỉnh Cà Mau; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cà Mau; Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; Hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản tỉnh Cà Mau; các doanh nghiệp và Hợp tác xã tiêu biểu tỉnh Cà Mau

Nội dung:

Giới thiệu tiềm năng xuất khẩu của các tỉnh thành phía Nam, giới thiệu các tiêu chuẩn mua hàng của các tập đoàn phân phối như: AEON, LOTTE, COOP… ; giới thiệu các tiêu chuẩn nhập khẩu ở một số Quốc gia như EU, Trung Quốc, Hàn Quốc…; giao thương, kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp xuất khẩu và nhà nhập khẩu (trực tiếp và trực tuyến)

Các hoạt động khác

Trưng bày giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu phía Nam tại Hội nghị (03/12 đến 05/12/2020)

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 1, Tầng trệt Tòa nhà UBND tỉnh Cà Mau

ĐC: 91-93 Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Thời gian: 03/12 đến 05/12/2020

 

Nội dung:

Tổ chức trưng bày các sản phẩm đặc trưng của các tỉnh thành phía Nam để quảng bá, giới thiệu, cung cấp thông tin đến các Đại sứ, Tổng lãnh sự, các cơ quan ngoại giao, thương mại các nước và một số nhà mua hàng tham dự Hội nghị.

Trưng bày giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu phía Nam tại Hội chợ thương mại (05/12 đến 13/12/2020)

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 1, Tầng trệt Tòa nhà UBND tỉnh Cà Mau

ĐC: 91-93 Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Thời gian: 05/12 đến 13/12/2020

 

Nội dung:

Trưng bày, giới thiệu, mua bán hàng hóa kết nối giao thương giữa doanh nghiệp các tỉnh phía Nam tại Hội chợ thương mại tỉnh Cà Mau