Ấn phẩm

Home » Tin tức » DI TÍCH LỊCH SỬ (SARAY MEANCHEY) CHÙA CAO DÂN

DI TÍCH LỊCH SỬ (SARAY MEANCHEY) CHÙA CAO DÂN

Chùa Cao Dân nằm bên bờ sông Bạch Ngưu là một trong những ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer có truyền thống cách mạng lâu đời – là nơi nuôi giấu cán bộ hoạt động trong hai cuộc kháng chiến và cũng là điểm sinh hoạt cộng đồng, tín ngưỡng tôn giáo của người Kinh và Khmer quanh vùng.

ipec.com.vn

RELATED POSTS