Ấn phẩm

Home » Tin tức » CHÙA MONIVONGSA BOPHARAM

CHÙA MONIVONGSA BOPHARAM

Chùa Monivongsa Bopharam, định danh theo tiếng Pali – Phạn ngữ, và lấy ý nghĩa từ kinh điển Phật giáo, dịch ra tiếng Việt có thể hiểu Liên Hoa Tự – Chùa Liên Hoa.

ipec.com.vn

RELATED POSTS