Thông tin Cà Mau

Home » Tin tức » Chưa có dự án nhà ở xã hội được xây dựng

Chưa có dự án nhà ở xã hội được xây dựng

Theo Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, Cà Mau có 7 dự án nhà ở xã hội kêu gọi đầu tư (4 dự án tại TP. Cà Mau, 2 dự án tại huyện U Minh và 1 dự án tại huyện Ngọc Hiển, với tổng diện tích 74,99 ha).

Thông tin với Đoàn giám sát của Ban Văn hoá – xã hội HĐND tỉnh Cà Mau vào sáng 11/5, ông Phan Thế Bạo, Phó giám đốc Sở Xây dựng, nhận định: “Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau (trong đó có nhà ở xã hội) xây dựng chỉ tiêu phát triển nhà ở cho từng huyện, thành phố trong từng năm của giai đoạn 5 năm 2021-2025 và được Sở Xây dựng triển khai thực hiện đến các đơn vị liên quan, tuy nhiên kết quả mang lại chưa cao”.

Đoàn giám sát Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh Cà Mau nắm bắt thông tin về tình hình triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội với Sở Xây dựng và các nhà đầu tư, sáng 11/5.

“UBND cấp huyện chưa chú trọng, quan tâm chỉ đạo việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển nhà ở cũng như không kịp thời phát hiện, báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý và phát triển nhà ở trên địa bàn. Từ đó, kết quả đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu phát triền nhà ở trên địa bàn các huyện giai đoạn 2015-2020 không đạt kế hoạch đề ra”, ông Bạo cho biết.

“Sở có công văn ngày 11/11/2021 yêu cầu các huyện: U Minh, Ngọc Hiển, Thới Bình, Đầm Dơi và TP. Cà Mau báo cáo về  tình hình, kết quả thực hiện nhà ở trong năm 2021 theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh và gửi các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, lĩnh vực phụ trách những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền làm cơ sở tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định nhưng đến nay Sở Xây dựng vẫn chưa nhận được báo cáo của các địa phương nêu trên”, ông Bạo nêu thực tế, đồng thời cho biết chính điều này đã ảnh hưởng đến việc tham mưu lãnh đạo về giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển nhà ở, nhất là về nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp.

Về nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, Cà Mau hiện có nhiều dự án, tập trung hầu hết trên địa bàn TP. Cà Mau, có dự án trải qua nhiều năm, tuy nhiên đến nay chưa có dự án nào được triển khai xây dựng (ngoài khu vực nhà ở Trường Chính trị tỉnh và Quân sự), kể cả tỷ lệ 20% theo quy định tại các dự án nhà ở thương mại.

Trên 10 năm thực hiện, đến nay, Dự án Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại xã Lý Văn Lâm (TP. Cà Mau) vẫn chưa được triển khai xây dựng.

Theo phản ánh của các nhà đầu tư tại buổi giám sát, việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển nhà ở gặp khó khăn; chưa có doanh nghiệp có thể tiếp cận. Nguyên nhân là chưa đảm bảo các điều kiện, nhất là điều kiện về việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Trên địa bàn tỉnh tại thời điểm hiện tại có khoảng 11.310 người có nhu cầu về nhà ở xã hội, tương đương với khoảng 2.900 căn. Dự báo đến năm 2025 có khoảng 16.514 người thu nhập thấp đô thị có nhu cầu về nhà ở tương đương với khoảng 4.200 căn; đến năm 2030 có khoảng 22.519 người thu nhập thấp đô thị có nhu cầu về nhà ở tương đương với khoảng 5.774 căn./.

Trần Nguyên baocamau.com.vn thực hiện

RELATED POSTS