Kinh tế - Xã hội

Home » Tin tức » Cho thuê quyền quản lý, khai thác Cảng Cà Mau

Cho thuê quyền quản lý, khai thác Cảng Cà Mau

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quân vừa ký Quyết định phê duyệt phương án đấu giá cho thuê quyền quản lý, khai thác Cảng Cà Mau (tọa lạc tại Khóm 6, đường Lý Văn Lâm, Phường 1, thành phố Cà Mau).

Cụ thể, thời gian cho thuê là 36 năm. Trong đó, giá cho thuê cố định trong thời gian 03 năm đầu, các năm kế tiếp mức giá cho thuê thay đổi theo chỉ số CPI của tỉnh. Riêng tiền thuê đất được xác định và nộp theo quy định của Luật Đất đai. 

Cổng vào Cảng Cà Mau (tọa lạc tại Khóm 6, đường Lý Văn Lâm, Phường 1, thành phố Cà Mau). 

Đồng thời, mức giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền quản lý, khai thác Cảng Cá Mau bình quân/01 năm trên 9,2 tỷ đồng; trong đó, giá cho thuê trên 8,3 tỷ đồng; tiền thuê đất trên 909 triệu đồng (tiền thuê đất được xác định và nộp theo quy định của Luật Đất đai)

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quân giao Sở Giao thông vận tải tỉnh tổ chức thực hiện đấu giá cho thuê quyền quản lý, khai thác Cảng Cà Mau theo đúng phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật.

Cà Mau nằm ở cực Nam của Tổ quốc, tâm điểm các nước khu vực ASEAN, thuận lợi cho phát triển vận tải biển, kinh tế biển, khai thác dầu khí. Tỉnh Cà Mau có vùng biển rộng (trên 71.000 km2) là một trong 4 ngư trường trọng điểm của cả nước. Cảng Cà Mau có diện tích 21.063,5 m2; giá trị đầu tư trên 172 tỷ đồng.

Trọng Nghĩa (baophapluat.vn thực hiện)

RELATED POSTS