Dự án kêu gọi đầu tư

Home » Tin tức » CHỢ TAM GIANG

CHỢ TAM GIANG

Tên dự án: Chợ Tam Giang (hạng 3)

Mục tiêu dự án:

  • Phát triển kinh tế xã hội của xã
  • Làm cầu nối giao thương giữa các xã Tam Giang Đông, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển và xã Nguyễn Huân huyện Đầm Dơi

Sự phù hợp với quy hoạch:

  • Đã được quy hoạch chung xây dựng xã Tam Giang đến năm 2030
  • Đang chuẩn bị lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500
  • Dự án chưa được cập nhật vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 (giai đoạn 2016-2020) và kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Năm Căn
  • Phù hợp quy hoạch phát triển ngành – Phù hợp tổng thể phát triển kinh tế xã hội của huyện

Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp, Đấu giá quyền sử dụng đất

Quy mô dự án: Chợ 50 điểm kinh doanh bán hàng hóa các loại

Vốn dự kiến: Mời gọi đầu tư

Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020

Địa điểm: Tại thửa đất số 322, tờ bản đồ số 9, đoạn đường từ bến phà Kinh 17 đến cầu Bỏ Bầu, ấp Kinh 17, xã Tam Giang

Diện tích đất, mặt nước dự kiến sử dụng: Chợ nông thôn 2.000m2

Hiện trạng khu đất:

  • Đất do UBND xã Tam Giang quản lý
  • Đất cây hàng năm khác khoảng 30%, đất trống 40%, mặt nước 40%
  • Giá thuê đất dự kiến theo quy định
  • Đất đã được giải phóng mặt bằng

RELATED POSTS