Thông báo

Home » Tin tức » CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY: Về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới

CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY: Về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới

Đại dịch Covid-19 ở nước ta đã và đang diễn biến rất phức tạp, nhất là đợt bùng phát dịch lần thứ tư tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam với tốc độ lây lan rất nhanh (riêng tại tỉnh Cà Mau đầu tháng 7 năm 2021 đến nay có 50 ca nhiễm), ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người dân, đến phát triển kinh tế – xã hội và mọi mặt của đời sống.

Với quyết tâm chính trị cao, thực hiện chỉ đạo của trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp ủy, chính quyền, các ngành và nhân dân trong tỉnh đã chung sức, đồng lòng chống dịch với tinh thần chủ động, đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả, nhất là thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện biện pháp 5k của Bộ Y tế, triển khai chặt chẽ các biện pháp quản lý người, phương tiện ra, vào tỉnh…

Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, hầu hết các ca lây nhiễm là người từ ngoài tỉnh về được cách ly tập trung hoặc trong khu vực phong tỏa; ngành Y tế đã tổ chức sàng lọc, xét nghiệm các đối tượng có nguy cơ và thực hiện tiêm vắc-xin do trung ương phân bổ với tiến độ nhanh nhất; xây dựng và chuẩn bị sẵn sàng các phương án điều trị, kịch bản ứng phó với các tình huống dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn.

Nhận định những tháng tới, tình hình dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và một số tỉnh khu vực còn diễn biến phức tạp. Đối với tỉnh Cà Mau, tuy dịch bệnh được kiểm soát, nhưng nguy cơ lây nhiễm vẫn còn cao, nhất là người về/đến tỉnh Cà Mau không chấp hành nghiêm việc khai báo y tế, trốn cách ly, việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch ở một số nơi còn lơ là, chủ quan, đồng thời do áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế – xã hội của tỉnh.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương; trên cơ sở kết quả đạt được, mức độ dịch bệnh theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và về đặc điểm vị trí địa lý của tỉnh (nhất là có điều kiện thuận lợi trong kiểm soát dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài).

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trong điều kiện bình thường mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phải nhất quán mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhân dân là trên hết, trước hết, đồng thời phát triển kinh tế – xã hội để có nguồn lực chống dịch và bảo đảm tốt nhất cuộc sống cho người dân.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện Phương án thiết lập và bảo vệ an toàn dịch bệnh Covid-19 (vùng xanh) trên địa bàn tỉnh.

Rà soát, hệ thống lại việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, các khâu trong công tác phòng, chống dịch bệnh và đánh giá việc tổ chức thực hiện ở các ngành, địa phương. Chỉ đạo kiểm soát, quản lý chặt người từ bên ngoài vào tỉnh. Tập trung rà soát, chấn chỉnh những địa phương, lĩnh vực, những khâu quản lý chưa nghiêm, chưa chặt chẽ; chỉ đạo thiết lập hàng rào kiểm soát vùng giáp ranh (kể cả đường bộ, đường thủy, đường biển, đường mòn, lối tắt) thật chặt chẽ, ngăn chặn tuyệt đối các nguồn lây nhiễm từ bên ngoài vào.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Link Full Chỉ Thị (có mộc đỏ): https://drive.google.com/file/d/1jRmOxOBhtMFA5saT1kjFcFXEHgVvebAg/view?usp=sharing

iPEC

RELATED POSTS