CamaUP

CamaUP viết tắt của cụm từ Ca Mau Startup, đây là tên của chuỗi sự kiện khởi nghiệp quy mô lớn của tỉnh Cà Mau, với mục tiêu hướng đến một sự kiện khởi nghiệp thường niên lớn, mang tầm quốc gia, quốc tế trong tương lai. Chuỗi sự kiện lồng ghép hàng loạt các hoạt động, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp bao gồm: cuộc thi, diễn đàn khởi nghiệp và không gian trưng bày các sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Cuộc thi khởi nghiệp

Xem tất cả

Diễn đàn khởi nghiệp

Xem tất cả