Cơ hội đầu tư

Home » Tin tức » Cà Mau: Tăng cường xúc tiến du lịch, tạo nền phát triển bền vững

Cà Mau: Tăng cường xúc tiến du lịch, tạo nền phát triển bền vững

Tập trung triển khai thực hiện các quy hoạch bảo tồn, phát triển Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn Mũi Cà Mau và Khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia U Minh hạ. Phát triển du lịch Cụm đảo Hòn Khoai; Hòn Đá Bạc, Bãi Khai Long…

RELATED POSTS