danh mục

Home » Tin tức » CÀ MAU TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM” (OCOP) TỈNH CÀ MAU NĂM 2022

CÀ MAU TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM” (OCOP) TỈNH CÀ MAU NĂM 2022

Để nắm tình hình, tiến độ thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (Chương trình OCOP) của các địa phương, đặc biệt là tình hình sản xuất kinh doanh, duy trì các điều kiện theo hồ sơ đăng ký sản phẩm OCOP và việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP của các chủ thể theo Quy chế quản lý sản phẩm đã được công nhận sản phẩm OCOP tỉnh Cà Mau tại Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình OCOP (Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh) ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát tỉnh hình thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Cà Mau, từ tháng 7/2022 đến tháng 11/2022.

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Cà Mau

Cụ thể, Ban chỉ đạo tổ chức 05 đoàn công tác gồm đại diện Thường trực Ban Chỉ đạo, thành viên Hội đồng Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh và Tổ Tư vấn giúp việc của Hội đồng, cán bộ chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ Lãnh đạo và chuyên viên Chi cục Phát triển nông thôn, thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP và Tổ Tư vấn giúp việc của Hội đồng cấp huyện, đại diện lãnh đạo và công chức cấp xã có liên quan. Các Đoàn công tác sẽ đến làm việc trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn có liên quan và đi kiểm tra thực tế tại các cơ sở có sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP năm 2020 và 2021.

Các sản phẩm đề nghị đánh giá, phân hạng năm 2021

Hiện nay, toàn tỉnh Cà Mau có 77 sản phẩm OCOP của 44 chủ thể được công nhận đạt chuẩn từ 3-4 sao. Trong đó, thành phố Cà Mau có 12 sản phẩm của 06 chủ thể, huyện Cái Nước có 15 sản phẩm của 06 chủ thể, huyện Đầm Dơi có 19 sản phẩm của 08 chủ thể, huyện Năm Căn có 07 sản phẩm của 04 chủ thể, huyện Ngọc Hiển có 06 sản phẩm của 03 chủ thể, huyện Phú Tân có 02 sản phẩm của 02 chủ thể, huyện U Minh có 05 sản phẩm của 04 chủ thể, huyện Trần Văn Thời có 08 sản phẩm của 08 chủ thể, huyện Thới Bình có 03 sản phẩm của 03 chủ thể./.

Đức Xinh

RELATED POSTS