thành phố Cà Mau

Home » Tin tức » Cà Mau: Ra mắt mạng lưới công chức, viên chức trẻ

Cà Mau: Ra mắt mạng lưới công chức, viên chức trẻ

Ngày 10/4, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân có buổi gặp mặt gần 350 công chức, viên chức trẻ trên địa bàn tham gia mạng lưới công chức, viên chức trẻ Cà Mau. “Đây là mô hình mới, chưa có tiền lệ triển khai ở các địa phương khác nhưng rất cần cho mạng lưới gần 1.100 công chức, viên chức trẻ của Cà Mau”, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh.

Trò chuyện cùng đội ngũ công chức, viên chức trẻ, ông Lê Quân nhấn mạnh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Theo ông Quân việc ra mắt mạng lưới công chức, viên chức trẻ của tỉnh nhà trên tinh thần tự nguyện, không hành chính hóa. Mạng lưới này sẽ góp phần cải cách hành chính trong chính nội bộ công chức, viên chức; giúp lãnh đạo gần công chức, viên chức của tỉnh hơn; giúp xóa bỏ hiện tượng công chức, viên chức trẻ chỉ biết, quan tâm vấn đề hẹp, chuyên môn hẹp thuộc phạm vi bộ phận, đơn vị nơi mình làm.

Ông Lê Quân, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, trao đổi cởi mở với công chức, viên chức trẻ của tỉnh.

“Tham gia mạng lưới này, công chức, viên chức trẻ sẽ có điều kiện được giao lưu, tiếp cận thông tin nhiều chiều và hiểu rõ hơn các việc của ngành, của địa phương, của quốc gia và khu vực; có nhiều cơ hội được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng; có cơ hội được tham gia các nhiệm vụ của địa phương, của ngành và của tỉnh và rất nhiều cơ hội khác”, ông Quân cho biết thêm.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, trong thời gian tới, tỉnh Cà Mau quyết tâm đổi mới, vượt khó, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế của tỉnh; phát triển kinh tế biển, hướng biển; huy động nguồn lực để phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và xanh; nâng cao nhận thức của người dân về phát triển du lịch, bảo tồn bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường; đưa khoa học, kỹ thuật, công nghệ để gia tăng năng xuất và chuỗi giá trị; tái cơ cấu nông nghiệp để lấy dân sinh và dân an làm nền tảng phát triển bền vững…

Để thực hiện quyết tâm này, chính quyền tỉnh Cà Mau sẽ lấy cải cách hành chính và chất lượng quản lý điều hành làm trung tâm; coi việc làm, thu nhập của người dân, phát triển y tế, giáo dục, dạy nghề là cốt lõi; lấy sức dân và nguồn lực của doanh nghiệp là gốc. Bên cạnh đó, chú trọng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh, đồng thời đẩy mạnh kết nối với Trung ương huy động các nhà đầu tư lớn để tạo đột phá hạ tầng, gia tăng ngân sách cho địa phương.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau chụp ảnh lưu niệm cùng đội ngũ công chức, viên chức trẻ của tỉnh.

Theo ông Quân, 1 trong 5 nhiệm vụ trong tâm tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, 1 trong 3 đột phá chiến lược của tỉnh tại Nghị quyết cũng nêu rõ “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; tập trung đào tạo nguồn nhân lực nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tính kế thừa, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Chính vì thế vai trò của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của tỉnh là đặc biệt quan trọng.

“Tỉnh nhà rất chú trọng và kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, đặc biệt đội ngũ trẻ. Đội ngũ này cần có trình độ chuyên môn, kỹ năng (bao gồm cả các kỹ năng mềm) thích ứng với chuyển đối số, với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, với sự phát triển của đất nước cũng như của với tỉnh nhà. Đặc biệt, chúng tôi kỳ vọng các bạn sẽ tràn đầy tình yêu, khát vọng đóng góp công sức, trí tuệ cho quê hương, đó là khát vọng được làm việc, được cống hiến xây dựng mảnh đất trên quê hương mình, khát vọng để Cà Mau không chỉ điểm đến của năm 2021 mà còn là nơi đáng sống, đáng đến với người Cà Mau và mọi bạn bè trong và ngoài nước”, ông Quân san sẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng kỳ vọng đội ngũ công chức, viên chức, đặc biệt là công chức, viên chức trẻ của tỉnh tiếp tục tiên phong tham gia trong thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, không ngừng nâng cao năng lực, trình độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường hơn nữa trách nhiệm trong công tác tham mưu; theo dõi sát từng lĩnh vực phụ trách; thể hiện tính chuyên nghiệp, tích cực, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời giải quyết các công việc được giao, tham mưu hiệu quả cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI.

Tại buổi gặp mặt mặt, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau cũng dành nhiều thời gian lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng, ý kiến đóng góp, hiến kế về giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới công chức, viên chức của tỉnh thời gian tới; đồng thời, giải đáp nhiều vấn đề công chức, viên chức trẻ đặt ra góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Hà Vy(thoidai.com.vn thực hiện)

RELATED POSTS