Kinh tế - Xã hội

Home » Tin tức » Cà Mau quyết liệt triển khai các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm

Cà Mau quyết liệt triển khai các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm

“Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển” – Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 của UBND tỉnh năm 2022 vào chiều hôm nay (12/1).

Tại Hội nghị, UBND tỉnh Cà Mau đã báo cáo xác định 06 nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của năm 2022: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 của tỉnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đặc biệt, tỉnh Cà Mau xác định triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; tập trung thực hiện 03 đột phá chiến lược với trọng tâm là đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình, dự án có tính liên kết, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế (huy động mọi nguồn lực nhà nước và tư nhân).

Bên cạnh đó, toàn tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư; thực hiện các giải pháp khôi phục, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và đẩy mạnh xuất khẩu; nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tổ chức thực hiện và giám sát chặt chẽ Kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Thực hiện tốt những vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho lao động để nâng cao đời sống, thu nhập của người dân,…cũng là một nhiệm vụ trọng tâm được Cà Mau xác định tập trung thực hiện trong năm 2022.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành, khẩn trương xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện, hành động quyết liệt, sáng tạo, đồng bộ, hiệu quả, bền vững các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh đến quan điểm không chủ quan, lơ là trước những diễn biến mới của dịch, nhất là sự xuất hiện của các biến chủng mới…

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng đề ra 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho các đơn vị, các địa phương tổ chức chủ trì, phối hợp thực hiện trong năm 2022. Cụ thể, tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội. Đặc biệt, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo; thúc đẩy phát triển liên kết vùng, khu kinh tế và phát triển đô thị, kinh tế đô thị,… nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân,…

Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt yêu cầu các cấp, các ngành cần bám sát thực tiễn, tập trung hành động quyết liệt, sáng tạo, bức phá trên các lĩnh vực, bằng những giải pháp cụ thể, trọng tâm, hiệu quả nhất để đạt tốc độ tăng trưởng cao, bền vững, tạo nền tảng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 của tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Hải biểu dương các cấp, các ngành đã tập trung, dồn tổng lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy nhìn nhận qua một năm nhiều biến động, nhưng với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chúng ta đã đạt được những kết quả khả quan, giữ vững đời sống và sự ổn định, tiếp tục phát triển của người dân”.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tiến Hải, vẫn còn đó một bộ phận có tinh thần chủ quan, lơ là, thiếu sâu sát trong công việc, làm mất thời cơ phát triển, không tạo được sự đột phá, góp phần tăng trưởng kinh tế cho địa phương. Vấn đề này cần nghiêm túc nhìn nhận, tăng cường tính nhạy bén trong nhìn nhận sự việc; linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành…. một cách cụ thể.

Qua một năm đối mặt nhiều khó khăn, với quyết tâm cao nhất, tỉnh Cà Mau có 12/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó nổi bật là thu ngân sách nhà nước đạt 5.851 tỷ đồng, vượt 6,8% kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu đạt 1.112,5 triệu USD, vượt 1,1% kế hoạch.

Trọng Nghĩa baophapluat.vn thực hiện

RELATED POSTS