Hỗ trợ doanh nghiệp

Home » Tin tức » CÀ MAU NHANH CHÓNG THỰC HIỆN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

CÀ MAU NHANH CHÓNG THỰC HIỆN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

Trong bối cảnh áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, theo quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, để kịp thời hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 12/7/2021 về việc thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Kế hoạch đã triển khai thực hiện nhiều nội hỗ trợ với mục tiêu góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động, các nội dung hỗ trợ như sau:

1. Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

2. Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

3. Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

4. Hỗ trợ người lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

5. Hỗ trợ người lao động ngừng việc

6. Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng không đủ điều kiện hưởng chính sách trợ cấp thất nghiệp

7. Hỗ trợ bổ sung và trẻ em

8. Hỗ trợ người phải điều trị Covid-19, cách ly y tế

9. Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch

10. Hỗ trợ hộ kinh doanh

11. Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

12. Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác

Chi tiết các chính sách hỗ trợ của Nghị quyết số 68/NQ-CP được UBND tỉnh triển khai tại Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 12/7/2021

Kế hoạch được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch, không trùng đối tượng được thụ hưởng, không để bỏ sót đối tượng, không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách; đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chế độ hỗ trợ trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất, không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

Để triển khai Kế hoạch kịp thời, đảm bảo nguyên tắc, công khai, minh bạch, đúng quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ chức và thiết lập đường dây nóng nhằm kịp thời hướng dẫn, giải đáp các chính sách hỗ hợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19:

– Lĩnh vực Người có công – ĐT: 02903 815 602

1. Ông Nguyễn Xuân Tình, Phó Giám đốc Sở: 0918 601 310

2. Ông Trần Hoàng Vũ, Trưởng phòng Người có công: 0913 147 899

– Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em – ĐT: 02903 815 295

1. Bà Nguyễn Thu Tư, Phó Giám đốc Sở: 0943 566 643

2. Bà Bùi Lệ Oanh, TP. Bảo trợ và Bình đẳng giới: 0913 898 030

– Lĩnh vực Lao động và Việc làm – ĐT: 02903 839 232

1. Ông Từ Hoàng Ân, Phó Giám đốc Sở: 0913 826 292

2. Ông Nguyễn Việt Nhân, Trưởng phòng Giáo dục NN-VL: 0918 571 107

Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được UBND tỉnh nhanh chóng triển khai trong bối cảnh toàn tỉnh đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để chống dịch, đã thể hiện quyết tâm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân có sử dụng lao động, người lao động trên địa bàn tỉnh hãy chủ động tìm hiểu, nghiên cứu tuyên truyền, phổ biến và thực hiện để nhận được các chính sách hỗ trợ tại Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh. Tin rằng những chính sách hỗ trợ nêu trên góp phần giảm bớt khó khăn những tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động; tạo thêm động lực vượt qua đại dịch COVID-19, sớm ổn định sản xuất và đời sống./.

Phúc Ngươn – iPEC

RELATED POSTS