Tin tức

Home » Tin tức » Cà Mau: Ngành văn hóa “tăng tốc” số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Cà Mau: Ngành văn hóa “tăng tốc” số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025 lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch, với mục tiêu tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đạt 100%.

Ngành VHTTDL Cà Mau phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%

Cụ thể, trong giai đoạn 2021 – 2025, ngành VHTTDL tỉnh phấn đấu 100% TTHC thuộc lĩnh vực này được công bố kịp thời; cắt giảm ít nhất 20% thời gian giải quyết TTHC cấp tỉnh so với Quyết định công bố của Bộ VHTTDL.

Với 100% kiến nghị tổ chức, cá nhân đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được xử lý kịp thời; 100% hồ sơ TTHC được trả đúng và trước hạn; tỷ lệ người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã chấp thuận khi thực hiện TTHC trước đó từ 80% trở lên.

Đồng thời phấn đấu, tỷ lệ TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến từ 80% trở lên; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 90%.

Viết Hiếu doanhnghiepvn.vn thực hiện

RELATED POSTS