Thông tin cần biết

Home » Tin tức » Cà Mau hướng dẫn dạy học qua Internet, truyền hình đối với lớp 3, 4 và 5

Cà Mau hướng dẫn dạy học qua Internet, truyền hình đối với lớp 3, 4 và 5

Chiều nay (19/11), Phó Giám Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau Lê Hoàng Dự đã ký ban hành Công văn hoả tốc gửi Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, TP. Cà Mau; Hiệu trưởng các trường phổ thông có cấp tiểu học; Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ PTGDHN tỉnh Cà Mau, hướng dẫn tổ chức dạy học trực tuyến qua Internet, truyền hình lớp 3, lớp 4 và lớp 5 năm học 2021 – 2022.

Theo đó, đối với khối lớp 3, các môn học bắt buộc gồm: Toán (3 tiết), Tiếng Việt (5 tiết), Đạo đức (1 tiết) và Tiếng Anh (2 tiết). Khối lớp 4 và 5: Toán (3 tiết), Tiếng Việt (5 tiết), Khoa học (1 tiết), Đạo đức (1 tiết), Lịch sử và Địa lý (1 tiết), Tiếng Anh (2 tiết).

Cụ thể, các khối lớp 3, 4 và 5 thì chọn những nội dung cốt lõi, trọng tâm của bài mới theo chương trình môn học. Riêng, khối lớp 1 và 2 thì chưa tổ chức dạy học; khuyến khích các nhà trường bước đầu tổ chức hướng dẫn cho học sinh làm quen với mặt chữ, con số.

Học sinh Cà mau học trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Đồng thời, về hình thức tổ chức dạy học đối với khối lớp, môn học bắt buộc thì thời gian không quá 30 phút/1 bài dạy. Sử dụng phần mềm dạy học của Viettel và VNPT Cà Mau. Ngoài ra, nhà trường có thể lựa chọn và sử dụng phần mềm dạy và học trực tuyến khác đảm bảo theo quy định hiện hành.

Các khối lớp, môn học còn lại, khuyến khích các nhà trường xây dựng kế hoạch và phân công giáo viên xây dựng hướng dẫn học tập tại nhà cho học sinh, trong đó chú ý chọn lọc những nội dung trọng tâm của bài học (video clip, file word,.. .với dung lượng nhỏ có thể gửi qua Zalo, Email, Facebook,.).

Để triển khai có hiệu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau chỉ đạo các cơ sở giáo dục lập kế hoạch dạy học qua Internet, trên truyền hình; bố trí giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho việc dạy và học.

Chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên rà soát chương trình môn học, lựa chọn nội dung, biên soạn bài dạy, bài tập,… phân công cán bộ quản lý theo dõi, giáo viên giảng dạy; lập thời khóa biểu cho từng môn học, buổi học.

Vì vậy, quản lý tốt việc dạy và học trực tuyến của giáo viên và học sinh. Thông báo cụ thể lịch học trực tuyến, lịch phát sóng trên truyền hình, thời khóa biểu dạy học đến tất cả học sinh, phụ huynh học sinh.

Bên cạnh đó, rà soát, lập danh sách những học sinh không có điều kiện học trực tuyến. Khi trở lại trường học bình thường, yêu cầu hiệu trưởng sắp xếp thời gian, phân công giáo viên dạy lại cho số học sinh này, nhằm giúp các em hoàn thành và theo kịp chương trình môn học theo kế hoạch.

Đồng thời, phối hợp với giáo viên bộ môn tổ chức kiểm tra, giám sát, theo dõi tình hình học tập của học sinh; phối hợp với phụ huynh học sinh đôn đốc, theo dõi, kiểm tra tình hình học tập của học sinh theo từng môn học, từng buổi học.

Trọng Nghĩa (baophapluat.vn thực hiện)

RELATED POSTS