Kinh tế - Xã hội

Home » Tin tức » Cà Mau đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho hơn 39.000 lao động

Cà Mau đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho hơn 39.000 lao động

Năm 2022, tỉnh Cà Mau đặt ra mục tiêu giải quyết việc làm cho 39.700 lao động. Mục tiêu này nằm trong kế hoạch triển khai thực hiện công tác giải quyết việc làm trên địa bàn đã được UBND tỉnh vừa ban hành.

Cà Mau đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho hơn 39.000 lao động.Bên cạnh đó, Cà Mau cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu nâng tỉ lệ lao động ở khu vực nông – lâm – ngư nghiệp đạt 46%; 53% đối với tỉ lệ lao động xã hội qua đào tạo và tăng năng suất lao động đạt khoảng 6%. Cà Mau xác định tạo việc làm cho lao động theo hướng khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương nhằm góp phần giảm nghèo bền vững cũng như giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Để các chỉ tiêu đề ra đạt hiệu quả, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các sở, ngành, địa phương cần chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng trong công tác giải quyết việc làm gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động. Phát triển thị trường lao động hài hòa, ổn định, duy trì và mở rộng các hình thức tạo việc làm tại chỗ. Đưa lao động của địa phương đi làm việc ngoài tỉnh, khuyến khích lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đồng thời, tạo điều kiện cho người lao động được tiếp cận và vay các nguồn vốn hỗ trợ…

Hòa Minh doanhnghiepvn.vn thực hiện

RELATED POSTS